81. rocznica powstania Armii Krajowej

81. rocznica powstania Armii Krajowej

Armia Krajowa jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko, działające w okupowanej Europie

We wtorek (14.02) mija 81 lat od utworzenia Armii Krajowej. W Białymstoku przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich uczcili pamięć żołnierzy, składając kwiaty m.in. pod pomnikiem AK w Białymstoku.

– Armia Krajowa była największą armią podziemną Europy, której głównym celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości i na tym się skupiała podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. Czekała na chwilę słabości Niemiec, by wywołać zbrojne powstanie – akcję „Burza” w 1944 roku, której kulminacją było powstanie warszawskie – mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W hołdzie wszystkim walczącym wojewoda, wicewojewoda Tomasz Madras, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, mjr Czesław Chociej – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok, reprezentanci podlaskiej „Solidarności” z jej przewodniczącym Józefem Mozolewskim na czele, służb mundurowych, harcerze, przedstawiciele środowisk patriotycznych złożyli kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego oraz przy tablicy umieszczonej na budynku kina Ton na Rynku Kościuszki.

– Rocznica utworzenia AK to ważny element naszej tożsamości i walki o niepodległość naszego kraju. Musimy o niej pamiętać, bo nie wszyscy z walczących doczekali zwycięstwa, ale byli inspiracją dla ruchów niepodległościowych, które później miały miejsce, a których ukoronowaniem była „Solidarność” – podkreślał wojewoda podlaski.

– Armia Krajowa wykazała bohaterstwo i duże zaangażowanie w działania zbrojne. Wsławiła się wieloma akcjami, które przyczyniły się m.in. do tego, że alianci wygrali II wojnę światową. Warto jednak podkreślić, że ci ludzie walczyli o wolną i niepodległą Polskę również w czasach powojennych. Cieszę się, że pamięć o tych czynach jest kultywowana, zwłaszcza wśród mieszkańców województwa podlaskiego – mówił marszałek Artur Kosicki.

W imieniu prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego pod pomnikami „Żołnierzom Armii Krajowej” zostały złożone kwiaty. Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym i miejscy radni zapalili znicz.

Historia Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie.

Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez akcje sabotażowo-dywersyjne, bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów. Pod koniec wojny służyło w niej ok. 300 tysięcy żołnierzy.

Kulminacją wysiłku zbrojnego Armii Krajowej było Powstanie Warszawskie. Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. Armia została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top