Białystok gotowy na zimę

Białystok gotowy na zimę

Rozpoczyna się sezon zimowy, który potrwa do 30 marca 2024 roku

Białostoccy urzędnicy zapewniają, że miasto jest gotowe na zimę.

Na wszystkie zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych w mieście, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, monitoring pojazdów GPS oraz na prognozę pogody, Miasto Białystok zawarło umowy z ośmioma wykonawcami. Zabezpieczono też środki finansowe na ten cel.

Zgodnie z obowiązującymi umowami od 1 października obowiązywał sezon przedzimowy, który zakończył się 15 listopada 2023 r. Od tego dnia mamy sezon zimowy. Prezydent Miasta Białegostoku – jako zarządca dróg publicznych – zorganizował na początku października spotkanie z wszystkimi wykonawcami, aby omówić istotne sprawy towarzyszące prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg (ZUD) i wypracowaniu jak najlepszych efektów współpracy.

W sezonie zimowym wykonawcy postawieni są w stan wyższej gotowości. Powinni pozostawać w pełnej dyspozycji Miasta, aby móc podejmować działania w razie zachodzącej konieczności. W ciągu jednej godziny od powzięcia decyzji o uruchomieniu akcji, firmy oczyszczające zobligowane są do stawienia się na ulicach Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z zawartymi umowami przed rozpoczęciem sezonu zimowego wykonawca w każdym z sześciu sektorów miasta zobowiązany był do zgromadzenia zapasów chlorku sodu (pospolita sól drogowa) w liczbie co najmniej 500 ton na sektor, chlorku wapnia lub chlorku magnezu – co najmniej 50 ton oraz kruszywa łamanego – 100 ton na sektor. Przeprowadzone przez inspektorów kontrole w bazach firm, sprawdzające stan przygotowań do prowadzenia akcji ZUD pod względem zgromadzonych zapasów środków do zwalczania śliskości na drogach i chodnikach, a także posiadanego potencjału sprzętowego potwierdziły, że zostały one zgromadzone w wymaganych ilościach, a nawet nieco większych. Poza tym w sytuacji kryzysowej będzie także możliwość wykorzystania 900 ton soli drogowej zabezpieczonej dodatkowo przez Miasto. W trakcie sezonu zimowego (do końca lutego każdego roku obowiązywania umów) wykonawcy zobowiązani są do uzupełniania zapasów soli drogowej w takim stopniu, aby można było prowadzić skuteczne działania przy długotrwałych opadach śniegu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, sytuacja we wszystkich sektorach miasta przedstawiała się następująco:

Materiały:

– sól drogowa (NaCl) na miejscu lub zamówione – 9 066 ton

– piasek/kruszywo łamane, na miejscu lub zamówione – 1 510 ton

– chlorek magnezu/wapnia na miejscu lub zamówione – 342 tony

Sprzęt:

– Pługo-posypywarki ulice główne – 44 szt. + 6 szt. rezerwowych

– Pługo-posypywarki ulice osiedlowe – 26 szt.

– Pługo-posypywarki (ciągniki) chodniki – 25 szt.

Firmy będą prowadziły działania w ramach akcji biernej, akcji interwencyjnej oraz akcji czynnej w zależności od wystąpienia określonych warunków pogodowych.

Akcja bierna:

firmy są w dyspozycji zamawiającego,

pełnią dyżury dyspozytorskie i patrolują drogi, w razie konieczności zgłaszają potrzebę podjęcia akcji,

zwalczają śliskość na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach,

usuwają sople lodowe z obiektów inżynierskich.

Akcja interwencyjna:

polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic.

Akcja czynna:

polega na wykonywaniu czynności długotrwałych, związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót.

Firmy zadeklarowały zatrudnienie do tych zadań 212 osób. Na zimowe odśnieżanie miasta w sezonie 2023/2024 zaplanowano wydatek ok. 28 mln zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi na koniec sezonu, bo wszystko zależy od tego, jaka będzie ta zima.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top