Białystok. Mieszkanie dla Absolwenta – propozycja dla młodych

Białystok. Mieszkanie dla Absolwenta – propozycja dla młodych

Mieszkanie dla Absolwenta – propozycja dla młodych

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi Miasto Białystok na najbliższej sesji przedstawi radnym propozycję zmian w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok. Chodzi przede wszystkim o Program Mieszkanie dla Absolwenta.

Proponowane zmiany i wprowadzenie programu, którego pomysłodawcą jest poseł Krzysztof Truskolaski, były przygotowywane z myślą o młodych mieszkańcach Białegostoku, którzy chcą mieszkać i pracować w naszym mieście, a nie mogą kupić mieszkania na rynku komercyjnym. Program miałby być realizowany przez Zarząd Mienia Komunalnego we współpracy z białostockim środowiskiem nauki.

– To dobry pomysł na wparcie młodych ludzi, tak potrzebnych miastu, zwłaszcza że jest to innowacyjna na skalę kraju inicjatywa. Mam nadzieję, że zyska aprobatę radnych i będzie stanowić dodatkową motywację do związania się młodych z naszym miastem – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Celem programu jest pomoc w uzyskaniu mieszkania. Ma on oferować alternatywną do komercyjnej formę zamieszkania dla młodych ludzi oraz ograniczyć migrację absolwentów białostockich uczelni i niezbędnych fachowców do innych ośrodków. Ma zachęcać do przyjazdu tutaj młodych ludzi, co zwiększy potencjał wykwalifikowanej kadry w mieście.

– Program Mieszkanie dla Absolwenta jest potrzebny Białemustokowi, tym bardziej, że realizacja rządowego projektu Mieszkanie Plus tutaj nawet nie drgnęła. Cieszę się, że mój pomysł zainteresował Miasto i już niedługo może być realizowany. Apeluję do wszystkich radnych Białegostoku, aby zaaprobowali proponowane zmiany, będzie to na pewno z korzyścią dla miasta – powiedział poseł Krzysztof Truskolaski.

– Realizacja tego programu pokaże, że tam, gdzie nie sprawdza się plan rządu, samorząd staje na wysokości zadania. Pokażemy, że jako samorząd potrafimy skutecznie działać i wspierać naszą lokalną społeczność – powiedział przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym.

– Wystarczy zaufać samorządom. To my jesteśmy najlepiej przygotowani do realizacji takich inicjatyw, jak wsparcie budownictwa komunalnego w Polsce. Proponowane zmiany w uchwale, jak też fakt, że teraz budujemy prawie 200 nowych mieszkań i mamy pozwolenie na budowę kolejnych 600 mieszkań, tylko to potwierdzają – podkreślił zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

W ramach „Mieszkania dla Absolwenta” z zasobu Białegostoku wydzielone zostaną lokale w nowopowstałych blokach przy ul. Depowej. Program ma objąć maksymalnie do 93 lokali – w zależności od liczby zgłoszeń. Uprawnionymi do ich najmu będą studenci ostatniego roku studiów białostockich uczelni ze średnią ocen 4,5 (rekomendowani przez rektora uczelni lub upoważnioną przez niego osobę) oraz absolwenci, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,5.

Młodzi ludzie ubiegający się o najem mieszkania z zasobów miasta nie mogą posiadać nieruchomości ani być współwłaścicielami. Muszą mieszkać w Białymstoku i być zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę (na terenie miasta), składając wniosek nie mogą mieć ukończonego 35-go roku życia.

Wnioski będzie można składać w ZMK w terminie do 31 grudnia każdego roku.

Lokale będą wynajmowane wyłącznie na czas trwania stosunku pracy na terenie miasta. Gdy okres najmu potrwa nieprzerwanie powyżej 10 lat, umowa przedłuży się na czas nieokreślony. Trzeba też będzie co roku potwierdzać pozostawanie w stosunku pracy na terenie miasta.

Miasto proponuje też inne zmiany w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Białegostoku. One również mają na celu usprawnienie gospodarowania zasobami i doprecyzowanie funkcjonujących przepisów w sprawie zasad wynajmowania lokali.

Zmiany te to m.in. podwyższenie normy powierzchniowej zajmowanego lokalu w warunkach zamieszkiwania kwalifikujących do ich poprawy, uregulowanie kwestii dotyczącej osób, wobec których sąd oddalił powództwo o opróżnienie lokalu opierając orzeczenie na postanowieniach art. 5 Kodeksu cywilnego, wprowadzenie możliwości zamiany zajmowanego lokalu na lokal o większej powierzchni, rozszerzenie kręgu osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę bądź osobę, która utraciła tytuł prawny do lokalu.

 

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top