Białystok. Po raz kolejny zniszczono wystawę „Szlakiem Ostrobramskiej”

Białystok. Po raz kolejny zniszczono wystawę „Szlakiem Ostrobramskiej”

Po raz kolejny zniszczono wystawę „Szlakiem Ostrobramskiej” w centrum Białegostoku – poinformował w komunikacie przesłanym do mediów Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina

Tym razem kilkanaście tablic zostało zniszczonych całkowicie.

„Z przykrością informujemy, że wystawa „Szlakiem Ostrobramskiej – tam, gdzie w Atenach bije polskie serce”, która znajduje się na Alei Bluesa w Białymstoku, została zniszczona po raz drugi, tym razem doszczętnie. Ponieważ sytuacja ma miejsce po raz drugi, a wystawa uległa całkowitemu zniszczeniu, chcemy publicznie wyrazić nasze oburzenie i zaapelować do lokalnych władz i instytucji o zajęcie stosownego stanowiska i podjęcie  konkretnych działań. Uważamy, że w naszym wielokulturowym i wieloreligijnym mieście nie ma miejsca na takie akty wandalizmu, które powinny od razu być potępione”.

ZOBACZ TEŻ: Białystok. Wystawa „Szlakiem Ostrobramskiej” została zdewastowana

Treść wystawy nawiązywała do tradycji i współpracy polsko – greckiej, które w ciągu prawie 30 lat rozwinęły się pod egidą kultu Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w stolicy Grecji. Zdjęcia przedstawiały inicjatywy promujące podlaską kulturę w Grecji, ale też Polsko – Greckie Forum Parlamentarne czy wizyty studyjne podlaskich samorządowców. „Szlakiem Ostrobramskiej” pokazywała także polskie prawosławne akcenty w Atenach, gdzie czczona jest Ostrobramska Ikona Matki Bożej, a uroczysta procesja polskimi flagami i ikoną Ostrobramskiej jest już lokalną tradycją.

Wobec poprzedniego aktu wandalizmu swoje oburzenie wyraził też Przewodniczący Stowarzyszenia Forum Mniejszości Podlasia, Arkadiusz Waszkiewicz.

Jak uczy historia, nienawistne czyny są poprzedzone nienawistnym językiem. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami politycznej, nienawistnej kampanii wobec innego. Język przemocy wylewa się z ust głównych aktorów sceny politycznej, a i na naszym podwórku, niektórych duchownych. Aktu nienawiści doznała Fundacja Hagia Marina, która od lat intensywnie zajmuje się promowaniem kultury mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych”.

Do tej sprawy odniósł się na Twitterze prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Wystawa „Szlakiem Ostrobramskiej” została otwarta po raz pierwszy 23 czerwca 2023 w Supraślu, a otwarcia dokonali J.E. Biskup Michał Aniszczenko, Egzarcha Patriarchy Konstantynopola w Kijowie i J.E. Biskup Mokissos Dymitr Kantzavelos (Archidiecezja Ameryki Patriarchatu Konstantynopola) oraz główny animator rozwoju współpracy polsko – greckiej ks. Serafin Dimitriou- proboszcz parafii św. Mariny w Atenach.

Celem akcji było promowanie polskiego prawosławia w kraju i za granicą jako nieodłącznego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także przypomnienie, że polska Cerkiew ma swoje źródła w Grecji i kulturze helleńskiej.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Hagia Marina we współpracy z Gminą Supraśl, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja Publiczna 2023”.

W sobotę (28.07) rano podczas konferencji na Alei Bluesa w Białymstoku, w miejscu zniszczonej wystawy „Szlakiem Ostrobramskiej” do tej sytuacji mają się też odnieść organizatorzy wystawy: prezes Fundacji Hagia Marina Patryk Panasiuk i burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top