IV LO w Białymstoku otrzymało dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy

IV LO w Białymstoku otrzymało dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy

IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku otrzymało dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy. To efekt udziału w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”

Projekt zakłada adaptację pomieszczeń przy ul. Zwierzynieckiej na potrzeby strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego. Dotacja z ministerstwa wynosi 200 tys. zł, wkład własny Miasta – 50 tys. zł.

Nowoczesna strzelnica będzie dostępna przede wszystkim dla uczniów szkoły, ale także organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym oraz lokalnej społeczności. W tym miejscu będzie można nauczyć się prawidłowych nawyków strzeleckich i zainteresować sportem strzeleckim.

W IV LO młodzi mieszkańcy Białegostoku mają możliwość nauki w klasie sportowej o profilu „strzelectwo”. Uczestniczą wówczas
w zajęciach strzeleckich w klubie „Kaliber”.

Dzięki wirtualnej strzelnicy uczniowie będą mogli realizować szkolenie strzeleckie bez konieczności przemieszczania się poza teren szkoły – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Ta inwestycja to także ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności i popularyzacji sportu strzeleckiego w Białymstoku.

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Jej przeznaczenie to nauka i doskonalenie umiejętności w zakresie:

– bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi,

– celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników,

– ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów,

– prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności,

– wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Umowa na zorganizowanie strzelnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym jest na etapie finalizacji. Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2023 r.

Warto wiedzieć, że w Białymstoku, w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”, Miasto otrzymało także dotację na XIV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Upalnej. Umowa została już podpisana.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top