Sanepid ostrzega mieszkańców Białegostoku: woda z wodociągu Fadom-Bud jest niezdatna do picia

Sanepid ostrzega mieszkańców Białegostoku: woda z wodociągu Fadom-Bud jest niezdatna do picia

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazał komunikat dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Fadom-Bud, gmina Białystok, powiat białostocki. Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 170 osób – mieszkańców bloków przy Al. Jana Pawła II 79, 79/1, 79/2,79C w Białymstoku.

Komunikat nr 20/HK/2023 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Fadom-Bud, gmina m. Białystok, powiat białostocki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Fadom-Bud, gmina Białystok, powiat białostocki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 19.07.2023 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

– unieruchomienia przedmiotowego wodociągu w zakresie nie wyłączającym możliwości przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do prac porządkowych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet),

– podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań,

– przedstawienia na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji,

– przekazania odbiorcom wody informacji o niewłaściwej jakości wody oraz o czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z zanieczyszczenia, w tym poprzez umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej Fabud-Bud Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 79 w Białymstoku. Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat,

– zapewnienia odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom,

– przedłożenia do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyników bakteriologicznego badania wody z ww. wodociągu potwierdzającego jej właściwą jakość w zakresie grupy B w następującym punkcie: – stacji uzdatniania wody wodociągu Fadom-Bud, Al. Jana Pawła II 79 w Białymstoku.

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 170 osób –mieszkańców bloków przy Al. Jana Pawła II 79, 79/1, 79/2,79C w Białymstoku. Produkcja wody wynosi 31,8 m³ na dobę.

Z up. Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Edyta Romanowska-Konopko

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Nadzoru

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top