W ZUOK Hryniewicze powstanie noczesna kompostownia

W ZUOK Hryniewicze powstanie noczesna kompostownia

Miejska spółka P.U.H.P. LECH rozpoczyna inwestycję, polegającą na utworzeniu nowoczesnej kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów

Jej realizacja jest możliwa m.in. dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd spółki LECH podpisał (8.08) umowy na dofinansowanie budowy kompostowni przez NFOŚiGW. Dzięki temu zostanie wykonana instalacja, która stanie na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Całkowita wartość tego projektu to prawie 41 mln 788 tys. zł. Dotacja bezzwrotna przyznana została w wysokości 9,9 mln zł, natomiast pożyczka preferencyjna – ponad 23 mln zł. Pożyczka będzie spłacana przez 15 lat – do września 2038 r. Pozostałe środki będą stanowić wkład własny spółki: ponad 1,1 mln zł – środki własne, ponad 7,6 mln zł – środki własne w formie podatku VAT.

Miasto nie ustaje w rozwijaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ten system od kilku lat uważany jest za wzorcowy w skali kraju – podkreślił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Co ważne, na tę i wcześniejsze inwestycje spółka Lech pozyskała dofinansowanie, bez czego byłoby trudno o zastosowanie tak nowoczesnych rozwiązań. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Białegostoku mają najniższe opłaty za odbiór odpadów w Polsce.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę kompostowni selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów, która według planu zostanie uruchomiona w 2025 r. Jej wydajność wyniesie do 25 tys. ton rocznie w celu wytworzenia produktu spełniającego parametry nawozu do stosowania przy uprawach. Przedsięwzięcie spowoduje efekt ekologiczny – ograniczenie masy składowanych odpadów oraz recykling odpadów zielonych i bioodpadów.

W zakładzie w Hryniewiczach funkcjonuje kontenerowa kompostownia typu KNEER.

W 2022 r. przyjęła ona 19 tys. ton odpadów zielonych i 9 tys. ton bioodpadów. Dzięki budowie nowej kompostowni wydajność zakładu w tym zakresie wzrośnie dwukrotnie.

Kompostownia będzie kolejną instalacją kompleksowego systemu gospodarki odpadami Miasta Białegostoku, którą realizuje miejska spółka LECH, ze wsparciem środków zewnętrznych. W latach 2010-2016 realizowane były dwa projekty z wykorzystaniem dotacji Unii Europejskiej, dzięki którym w naszym systemie funkcjonuje nowoczesna sortownia odpadów (ZUOK w Hryniewiczach) oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów (ZUOK w Białymstoku), gdzie dzięki ich spalaniu produkowana jest energia elektryczna i cieplna. To jedna z zaledwie 9 funkcjonujących w Polsce ITPOK, co wyróżnia Białystok na tle innych miast w kraju.

Warto pamiętać, że na budowę ZUOK w Białymstoku realizowanej w latach 2010-2015 spółka Lech w imieniu Miasta Białystok pozyskała dotację w wysokości 210 mln zł oraz preferencyjną pożyczkę w wysokości 155 mln zł. Z kolei budowa sortowni w ZUOK Hryniewicze uzyskała wsparcie 34 mln zł dotacji i 31 mln zł pożyczki.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top