Warsztaty podsumowujące ćwiczenie obronne PODLASIE-23

Warsztaty podsumowujące ćwiczenie obronne PODLASIE-23

Sprawdzenie przygotowania sił cywilnych i wojskowych do radzenia sobie z różnego rodzaju zagrożeniami, które mogą wystąpić na terenie kraju było celem wojewódzkiego ćwiczenia PODLASIE-23

W poniedziałek, na warsztatach w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, jego uczestnicy podsumowali umiejętności wykonywania zadań operacyjnych oraz współpracę służb i pracowników administracji publicznej z województwa podlaskiego z wojskami własnymi i sojuszniczymi w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa.

 

– To największe dotąd tego typu ćwiczenie w historii naszego województwa miało charakter bardzo szeroki, uczestniczyło w nim 147 podmiotów i ponad 1200 osób. To też przygotowanie podlaskiej administracji publicznej w zakresie wspierania wojska i innych służb do nowych  wyzwań – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Jak poinformował zespół prasowy wojewody podlaskiego na warsztaty podsumowujące ćwiczenie obronne PODLASIE-23 przyjechali podlascy samorządowcy, przedstawiciele wojska oraz służb mundurowych. Wojewoda podziękował uczestnikom przedsięwzięcia.

– Ćwiczyliśmy wspólnie z wojskiem i służbami współpracę. Wynikało to też z konkretnej sytuacji w Podlaskiem i całym naszym kraju, a mianowicie z obecności służb czy wojska w naszej strefie przygranicznej na skutek zagrożeń hybrydowych ze strony Białorusi i wojny w Ukrainie. Ćwiczenia miały charakter nakierowany na sytuację zagrożenia państwa  – współdziałanie układu pozamilitarnego z militarnym i wypracowania scenariuszy w innych sytuacjach nadzwyczajnych. Mam nadzieję, że umożliwiły wszystkim uczestnikom doskonalenie umiejętności radzenia sobie z innymi kryzysami – podsumował wojewoda podlaski.

Ćwiczenia PODLASIE-23

Celem wojewódzkiego ćwiczenia PODLASIE-23 było sprawdzenie przygotowania sił cywilnych i wojskowych do radzenia sobie z różnego rodzaju zagrożeniami, które mogą wystąpić na terenie kraju.

Przedsięwzięcie skupiało się na kwestiach związanych z ochroną ludności, przygotowaniem infrastruktury krytycznej, przemieszczeniem władz samorządowych czy uruchomieniem zapasowych punktów szpitalnych. Podczas ćwiczenia realizowane były epizody operacyjne takie, jak: uruchomienie awaryjnych ujęć wody, oznaczenie obiektów cywilnych znakiem OC, oznaczenie zabytków nieruchomych znakiem „Błękitnej Tarczy” czy przygotowanie doraźnych miejsc ukrycia.

W maju 2023 roku odbywało się ćwiczenie wojskowe, sojusznicze ANAKDONA-23 oraz ćwiczyły jednostki administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Jednym z elementów ćwiczenia była ewakuacja ponad 300 osób z północnych rejonów naszego regionu do województwa warmińsko-mazurskiego. Ewakuowanych odgrywali uczniowie podlaskich szkół (Zespołu Szkół Akademickich z Łomży oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu), którzy na zakończenie tego epizodu ćwiczebnego wzięli udział w pikniku wojskowym w Giżycku.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top