19. rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

Przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego oraz Białegostoku uczcili pamięć Papieża Polaka w 19. rocznicę Jego śmierci składając kwiaty przed pomnikiem Papieża przy Archikatedrze Białostockiej ...