Ochotnicze Straże Pożarne z województwa podlaskiego otrzymały dofinansowanie

Przedstawiciele 23 podlaskich Ochotniczych Straży Pożarnych odebrali w piątek (18.08) w Białymstoku promesy na zakup m.in. sprzętu Podczas uroczystości promesy otrzymały 23 jednostki Ochotniczych Stra...