Zabytkowe kolekcje Książnicy Podlaskiej zostaną zdigitalizowane

Będzie to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z Ministerstwem Cyfryzacji Na jego mocy zbiory Książnicy będą dostępne w portalu KRONIK@ czyli Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. Dokumenty...