Podlaskie: policjant z zarzutami ws. sygnału radio-stop; wszczęte też postępowanie dyscyplinarne

Policja wszczęła postępowanie dyscyplinarne i procedurę zwolnienia ze służby funkcjonariusza z Białegostoku, któremu prokuratura postawiła zarzuty w śledztwie związanym z nieuprawnionym nadawaniem syg...