Białystok. Przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba pod kontrolą

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i białostocka Straż Miejska przeprowadzają kontrole u właścicieli nieruchomościach ze zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości i prz...