15 lutego rusza tegoroczna kampania PIT

15 lutego rusza tegoroczna kampania PIT

W czwartek 15 lutego rusza tegoroczna kampania PIT. To w tym dniu KAS udostępni w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnione zeznania podatkowe

Kampania PIT to nie tylko obowiązek złożenia zeznania, ale także prawo do przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podatnicy rozliczając się ze swoich dochodów za 2023 rok już dwudziesty raz będą mogli wesprzeć organizacje pożytku publicznego częścią swojego podatku PIT. Przez lata można było przekazywać 1 proc. swojego podatku, a w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przed rokiem, obecnie drugi raz z rzędu będziemy przekazywać 1,5 proc. podatku.

Podczas dotychczasowych kampanii PIT podatnicy z województwa podlaskiego przekazali organizacjom łącznie 265 mln zł. Tylko w poprzednim roku z 1,5 proc. podatku od podatników z województwa podlaskiego trafiło do OPP 37 mln zł i był to rekord wszechczasów.

Apel Wojewody, KAS i OWOP

W czwartek 6 lutego w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa podczas której Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, Dyrektor IAS w Białymstoku insp. Piotr Szczepaniak oraz Prezes OWOP Iwona Zaborowska zachęcali do wybierania podlaskich OPP.

– Zostawmy 1,5 proc. naszych podatków w Podlaskiem – mówił podczas konferencji wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. – Wspierajmy wartościowe inicjatywy lokalne, które budują dobro wspólne, zaufanie społeczne i stanowią wartość dodaną do działań państwa i samorządów.

– Krajowa Administracja Skarbowa, jak co roku postara się jak najsprawniej przekazać zadeklarowane przez podatników kwoty do wskazanych organizacji pożytku publicznego. Dołożymy wszelkich starań żeby podatnicy z łatwością mogli przekazać organizacjom część swojego podatku, natomiast to jakie ostatecznie otrzymają one kwoty zależy wyłącznie od podatników i ich dyspozycji – dodał insp. Piotr Szczepaniak, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Do apelu przyłączyła się także Iwona Zaborowska, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku:

– W województwie podlaskim mamy 287 organizacji mających status OPP, które pomagają podopiecznym zmagającym się z ciężkimi chorobami, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe. Im więcej z nas przekaże 1,5% swojego podatku, tym więcej pieniędzy organizacje będą miały na realizację swoich statutowych celów, jakimi jest wspieranie dobra.

Statystyki optymistyczne dla OPP

W poprzednim roku, kiedy rozliczaliśmy się za 2022 r., ponad 320 tys. podatników z woj. podlaskiego zdecydowało się przekazać 1,5 proc. swojego podatku na rzecz OPP. Rok wcześniej darczyńców było 411 tys. Pamiętać jednak należy, że spadek liczby podatników, którzy przekazali część swojego podatku na OPP wynikał głównie ze zmian podatkowych wprowadzonych w 2022 roku, przez co część osób w ogóle nie miała podatku do zapłaty, a co się z tym wiążę nie mogła przekazać 1,5% podatku.

Nie przeszkodziło to jednak w osiągnięciu w ubiegłym roku kolejnego rekordu łącznej kwoty przekazanej przez podatników z naszego województwa na rzecz OPP. Było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu kwoty z 1% do 1,5% podatku. W zeznaniach za 2022 r. podatnicy z podlaskiej KAS zadeklarowali bowiem odpis na rzecz OPP w łącznej wysokości ponad 37 mln zł, podczas, gdy roku wcześniej było to 27,5 mln zł.

 

Jak przekazać 1,5 proc. na OPP

Podatnik rozliczający PIT za 2023 rok może zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnik, który korzystał z tej możliwości w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2023 r. w usłudze Twój e-PIT będzie miał automatycznie wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić. Podatnik może też wskazać cel szczegółowy jeżeli chce, żeby jego środki przez organizację były odpowiednio wykorzystane.

Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Może też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36.

PIT-OP złożony do 30 kwietnia 2024 r. będzie obowiązywał na kolejne lata. Emeryt lub rencista będzie też mógł w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną w tym roku zgodę na przekazanie OPP.

Urząd skarbowy przekaże środki OPP jeśli podatnik zapłacił w terminie należny podatek

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2023 r. podatnik musi zapłacić podatek do 1 lipca 2024 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

OPP powinna zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest również zgłoszenie przez organizacje aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT powinny to zrobić do 30 czerwca 2024 r.

Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top