19.01 Kongres Pożarnictwa FIRE BIAŁYSTOK 2023

19.01 Kongres Pożarnictwa FIRE BIAŁYSTOK 2023

Już 19 stycznia 2023r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się Kongres Pożarnictwa FIRE BIAŁYSTOK 2023 poświęcony problematyce bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i osób w nich przebywających.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY!

Konferencji towarzyszyć będzie strefa bezpłatnych konsultacji z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pokazane zostaną również wybrane systemy i rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pożarowe obiektów. A w czasie konferencji omówione zostaną najnowsze zmiany w przepisach PPOŻ, wytyczne dla projektantów, wykonawców i zarządców obiektów m.in. w obszarze

  • Zmiany nowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie powinien zawierać projekt budowlany wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 roku poz. 1722)
  • Zmiany w grupie kabli do instalacji przeciwpożarowych i klasy  reakcji na ogień oferowanych kabli. Zapisy związane z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CPR) w nowym projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Bezpieczeństwo obudowy budynków halowych – nowe wyniki badań ogniowych płyt warstwowych, aktualizacja certyfikatu FM Approval
  • Wytyczne na budynki magazynowe i przemysłowe
  • Certyfikowane siłowniki i układy sterowania do klap przeciwpożarowych odcinających oraz wentylacji pożarowej
  • Projektowanie i prawidłowy dobór systemów detekcji w obiektach: akumulatorownie, kotłownie, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe. Współpraca systemów detekcji gazów z infrastrukturą wewnętrzną budynków. Normy, przepisy i przykłady zastosowań
  • Oddymianie klatek schodowych w kontekście obecnie obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej
  • Zasady wyposażania obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
  • Systemy oddymiania i detekcja dymu przy pomocy czujek zasysjących
  • Przeciwpożarowa stolarka aluminiowa jako istotny element w zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia. Systemy kontroli dostępu offline i online – wyższy poziom bezpieczeństwa

BEZPŁATNY udział i parking! Chcesz otrzymać BEZPŁATNY BILET WSTĘPU? – ZAREJESTRUJ SIĘ na stronie Organizatora! kongrespozarnictwa.pl

Przyjedź na kongres! Porozmawiaj z Ekspertami – Rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na temat najnowszych przepisów i wymagań ppoż, skonsultuj bezpłatnie problem w projekcie lub na budowie! Dowiedz się jak racjonalnie dobierać rozwiązania, jak przygotować się do odbiorów, jakie spełnić warunki aby sprostać nowym regulacjom prawnym i technicznym pod względem nowych wymagań ochrony przeciwpożarowej.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top