42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski. Skutkował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych

W hołdzie walczącym o wolną Polskę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicewojewodowie: Tomasz Madras i Bogusława Szczerbińska złożyli kwiaty w miejscach związanych z wydarzeniami sprzed ponad 40 lat oraz wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przez Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Przyczyną było malejące poparcie dla polityki władz państwa polskiego i rosnąca zależność od Związku Radzieckiego. Mając świadomość ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności” i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy aresztowani.

– Wspominamy dziś ofiary, które poniosły w stanie wojennym śmierć. Pamiętamy o osobach więzionych, wyrzucanych z pracy, represjonowanych w różny sposób, tych, którzy walczyli o wolność w tych bardzo trudnych czasach – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wraz z wicewojewodami: Tomaszem Madrasem i Bogusławą Szczerbińską złożyli kwiaty pod pomnikami: „Solidarności” przy kościele pw. św. Kazimierza, bł. ks. Jerzego Popiełuszki – męczennika i ofiary komunizmu, św. Jana Pawła II przy białostockiej archikatedrze, a także pod tablicą na budynku dawnej siedziby ZR NSZZ „Solidarność” przy ul. Świętojańskiej.

Hołd ofiarom reżimu komunistycznego oddali także m.in. marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, działacze Podlaskiego Regionu „Solidarności” i Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, harcerze oraz mieszkańcy.

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top