42 zabytki otrzymają dotację od podlaskiego konserwatora zabytków

42 zabytki otrzymają dotację od podlaskiego konserwatora zabytków

42 zabytki z województwa podlaskiego przejdą renowację i konserwację dzięki środkom podlaskiego konserwatora zabytków. Budżet na ten cel wyniósł ponad 2 mln zł

We wtorek w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku podpisano pierwsze umowy na prace przy zabytkach.

Do urzędu wpłynęły 62 wnioski na łączną kwotę ponad 7 mln zł, z tego wybrane zostały 42 obiekty, które otrzymają dotację – poinformował podlaski konserwator zabytków Adam Musiuk.

Dodał, że łączna kwota przeznaczona na ten cel to 2,2 mln zł.

Dotacje na zabytki trafią do 25 parafii rzymskokatolickich, sześciu prawosławnych i jednej ewangelicko-augsburskiej. Pieniądze pójdą też do instytucji i podmiotów prywatnych. Musiuk mówił, że najwyższą dotację – 100 tys. zł – otrzymało kilka zabytków. To m.in. prawosławny monaster w Supraślu i Pałac Branickich w Białymstoku, oraz kilka parafii rzymskokatolickich.

W zabytkowym męskim klasztorze prawosławnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu zostanie wyremontowany dach w południowym skrzydle monasteru. Jak mówił dziennikarzom archimandryta dr Sergiusz, klasztor jest pomnikiem historii i perełką wśród zabytków województwa, zabudowania wciąż wymagają renowacji, a naprawa dachu w południowym skrzydle to kolejny etap prac. Powiedział, że brakowało funduszy właśnie na tę część budynku, a dzięki dotacji oraz środkom pozyskanym z budżetu województwa podlaskiego (to dotacja w wysokości 100 tys. zł – PAP) uda się go zabezpieczyć.

Najwyższą dotację otrzymała także parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych. Parafia zamierza wyremontować i przystosować do działalności publicznej drewniany budynek starej plebanii z 1874 roku. Proboszcz ks. Krzysztof Konopka mówił dziennikarzom, że chce, aby powstało tam małe muzeum mówiące o szlacheckiej historii tych terenów, sala do spotkań, a także mieszkanie, które będzie udostępniane potrzebującym. Dodał, że budynek trzeba nieco podnieść, wymienić spróchniałe podwaliny i przywrócić mu blask dworku szlacheckiego.

Wśród innych przyznanych dotacji znalazła się m.in. renowacja wieży dzwonnicy w cerkwi w Pasynkach, prace konserwatorskie przy XIX-wiecznym krucyfiksie ludowym w kościele w Nowej Pawłówce czy renowacja sklepienia i gzymsu kościoła ewangelickiego w Suwałkach.

Środki z budżetu podlaskiego konserwatora przyznano również instytucjom i osobom prywatnym. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który swoją siedzibę ma w zabytkowym Pałacu Branickich, pozyskał środki na kontynuację konserwacji zewnętrznych elementów, m.in. gzymsów czy posadzki jednego z balkonów. Na dokończenie prac przy naprawie fundamentów i podwalin pieniądze otrzymała właścicielka pochodzącego z lat 30. XX wieku drewnianego domu w Białymstoku.(PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top