Artur Konopacki pełnomocnikiem wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Artur Konopacki pełnomocnikiem wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Historyk Artur Konopacki, działacz społeczności tatarskiej i muzułmańskiej, został w piątek powołany na pełnomocnika wojewody podlaskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Zastąpił Marka Masalskiego, który w niedługim czasie ma zostać zastępcą prezydenta Białegostoku.

Podlaskie to region, gdzie są m.in. największe w kraju skupiska mniejszości białoruskiej i litewskiej oraz – wyznających islam – polskich Tatarów.

Do zadań pełnomocnika należy m.in. koordynowanie w województwie działań organów administracji rządowej realizujących zadania na rzecz mniejszości, w tym współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz wspieranie organizacji i stowarzyszeń mniejszości w ich działaniach mających na celu zachowanie i rozwój języka mniejszości – podał Podlaski Urząd Wojewódzki w piątkowym komunikacie.

Kilkunastu pełnomocników, pełniących swoje funkcje społecznie, wojewoda Jacek Brzozowski powołał w styczniu. Mają mu doradzać m.in. w takich kwestiach, jak problemy osób starszych, profilaktyka chorób zakaźnych czy właśnie sprawy dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych.

Wówczas takim pełnomocnikiem został Marek Masalski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos. Jak poinformował jednak niedawno prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, w najbliższych dniach Masalski, jako reprezentant społeczności prawosławnej w mieście, zostanie jednym z nowych zastępców prezydenta.

W piątek na pełnomocnika wojewody ds. mniejszości powołany został Artur Konopacki. Cytowany w komunikacie wojewoda Brzozowski podziękował mu za przyjęcie tej propozycji.

„Tym bardziej, że jest przedstawicielem tego środowiska – dokładnie mniejszości tatarskiej, co, mam nadzieję, zaowocuje w naszych działaniach na rzecz wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w regionie” – mówił wojewoda.

Artur Konopacki to historyk (z tytułem naukowym doktora), wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, autor publikacji o tematyce tatarskiej. Jest prezesem podlaskiego oddziału Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.(PAP)

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top