Białostoccy radni uchwalili budżet miasta na przyszły rok

Białostoccy radni uchwalili budżet miasta na przyszły rok

Białostoccy radni uchwalili w poniedziałek budżet miasta na 2024 rok

Dochody mają po raz pierwszy przekroczyć 2,5 mld zł, założony deficyt to niespełna 169 mln, zł. W głosowaniu nikt nie był przeciw, ale część radnych wstrzymała się od głosu.

Po pierwszym czytaniu prezydent Tadeusz Truskolaski uwzględnił część poprawek zgłoszonych przez radnych; to w zdecydowanej większości propozycje radnych Koalicji Obywatelskiej, czyli radnych, którzy mają połowę głosów w radzie i wspierają prezydenta.

To w sumie 26 poprawek na kwotę blisko 4,8 mln zł; dodatkowe pieniądze dostaną m.in. siatkarskie i koszykarskie kluby sportowe, organizatorzy festiwalu muzycznego Up to Date czy Białostocka Rada Kobiet; będzie też dodatkowe dofinansowanie działalności szkolnych stołówek. Prezydent uwzględnił też autopoprawką propozycję radnej PiS dotyczącą budowy jednej z miejskich ulic; to kwota 100 tys. zł.

„Ja nie mówię, że wnioski radnych opozycyjnych są złe. Są dobre, tylko po prostu trzeba to robić sukcesywnie, w tej chwili nasz budżet na to nie pozwala. Wiadomo, że tych potrzeb jest bardzo dużo” – mówił przed głosowaniem prezydent Truskolaski.

Przewodniczący klubu radnych PiS Henryk Dębowski w swoim wystąpieniu mówił o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, których miasto dotąd nie zrealizowało. Wymienił rozbudowę lotniska na Krywlanach, budowę hali sportowo-widowiskowej, basenu o wymiarach olimpijskich wraz z aquaparkiem czy modernizację miejskiego targowiska przy ul. Kawaleryjskiej.

Ale zaznaczył, że radni tego klubu nie będą głosowali przeciwko projektowi budżetu na 2024 rok. „Mamy nadzieję, że pomimo różnic politycznych, wszystkie wnioski mieszkańców będą uwzględnione, jeśli nie teraz, to w ciągu roku 2024. Budżet nie powinien dzielić mieszkańców, a łączyć” – mówił. „Szkoda, ja się cudów nie spodziewałem, natomiast myślałem że może chociaż w tym ostatnim roku kadencji, w tym ostatnim budżecie pójdzie pan troszeczkę szerzej” – mówił inny radny PiS Paweł Myszkowski. Dodał, że uwzględnione zostały wszystkie poprawki klubu KO, a tylko jedna PiS.

Ostatecznie za projektem budżetu na 2024 rok zagłosowało dwadzieścioro radnych (14 z klubu KO, 5 radnych PiS i radny Polski 2050); nikt nie był przeciw, ale pięć osób (radnych PiS) wstrzymało się, a trzy (dwoje radnych PiS i radny niezależny) nie wzięły udziału w głosowaniu.

Wcześniej – w formie jednego głosowania – głosami radnych KO i radnego Polski 2050 rada odrzuciła łącznie wszystkie inne, nieuwzględnione przez prezydenta poprawki do projektu.

Po uchwaleniu budżetu prezydent Truskolaski mówił, że „pochyli się” nad poprawkami PiS w przyszłym roku i przynajmniej kilka z nich wprowadzi. Dodał, że ich głosowanie w poniedziałek na sesji i przyjęcie – bez źródeł sfinansowania – doprowadziłoby do „zdemolowania” budżetu.(PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top