Białostockie fontanny zaczną działać tuż przed majówką

Białostockie fontanny zaczną działać tuż przed majówką

W tym roku uruchomienie białostockich fontann planowane jest tuż przed majówką (26 kwietnia) – poinformował magistrat 

Z uwagi na trwające prace budowlane fontanna zlokalizowana na Skwerze Pawła Bogdana Adamowicza zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

Na terenie Białegostoku znajduje się 13 fontann miejskich w następujących lokalizacjach:

– Rynek Kościuszki,

– Skwer Pawła Bogdana Adamowicza,

+ Park im. Jadwigi Dziekońskiej,

– Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego,

– dwie fontanny na terenie dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich zasilane z jednej przepompowni,

– cztery fontanny na terenie salonu ogrodowego Pałacu Branickich zasilane z jednej przepompowni,

– Skwer Świętego Konstantyna Wielkiego, cesarza,

– Park Planty,

– park kieszonkowy przy ul. Parkowej 23.

– Ponadto są jeszcze dwa zdroje uliczne:

– Rynek Kościuszki,

– na terenie wodnego placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja.

Obecnie prowadzone są niezbędne prace konserwacyjno-naprawcze fontann i zdrojów, które zakończą się do 25 kwietnia.

W związku z uruchomieniem fontann miejskich zostaną wykonane następujące prace:

– oczyszczenie fontann po zimie i pokrycie powłoką hydrofobową przed napełnieniem wodą na wiosnę,

– przeprowadzenie prac naprawczych w nieckach, w tym uzupełnienie brakujących płytek, elementów kamiennych, bortnic oraz uzupełnienie spoin,

– przygotowanie do eksploatacji instalacji oraz urządzeń wchodzących w skład fontann,

– zamontowanie urządzeń wchodzących w skład fontann oraz wodomierzy, które zostały zdemontowanie na okres zimowy,

– uzupełnienie tablic informujących o zakazie kąpieli w fontannie i o niezdatności wody do spożycia.

Największa fontanna miejska – zlokalizowana w Parku Planty – będzie pracowała w dni powszednie w trybie uproszczonym, w godz. od 9.00 do wyłączenia. Program pracy jest okrojony, strumienie wody tworzą jedną figurę w postaci kwiatu w środku zbiornika i dwóch kół z dwóch stron zbiornika. W godzinach wieczornych będzie dodatkowo uruchamiane podświetlenie strumieni wodnych. W soboty, niedziele i dni wolne od pracy fontanna będzie pracowała w trybie rozszerzonym (świątecznym), z większą liczbą figur wodnych i strumieni, a w godzinach wieczornych dodatkowo będzie uruchomiony program z grą wielu kolorowych świateł.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top