Białystok. Bez wyroku w sprawie Rosjanina i Białorusina oskarżonych o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu

Białystok. Bez wyroku w sprawie Rosjanina i Białorusina oskarżonych o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu

Nie doszło w poniedziałek do publikacji wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie Rosjanina i Białorusina, oskarżonych o prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego

Sąd uznał, że konieczne jest wznowienie przewodu sądowego.

Na wniosek prokuratury powołującej się przede wszystkim na ważny interes państwa, proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Ponieważ w poniedziałek miał być ogłoszony wyrok, media były obecne na sali (orzeczenia są jawne), ale dziennikarze musieli opuścić salę rozpraw po wydaniu przez sąd postanowienia o wznowieniu przewodu sądowego.

Dlatego nie wiadomo, czy sąd wznowił przewód sądowy, by uprzedzić strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynów zarzuconych oskarżonym, czy uznał, iż konieczne jest uzupełnienie postępowania dowodowego. Z dziennikarzami nie chciał rozmawiać ani obrońca jednego z oskarżonych (adwokat drugiego się nie stawił), ani prokurator. Sąd poinformował, że kolejna rozprawa została zaplanowana na początek lutego 2024 roku.

Śledztwo w tej sprawie prowadził wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zarzuty dotyczą prowadzenia w latach 2017-2022 działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego. Według prokuratury, gromadzili oni informacje o polskich jednostkach wojskowych, ich dyslokacji, rozwinięciu, wyposażeniu i sytuacji kadrowej, a także o jednostkach wojsk sojuszniczych.

Podejrzani (obecnie oskarżeni) zostali zatrzymani w kwietniu ub. roku; są wciąż tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia.

„W oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku śledztwa ustalono, iż brali oni udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego poprzez rozpoznawanie obiektów wojskowych mających krytyczne znaczenie dla obronności RP, a także poprzez pozyskiwanie informacji o zdolności bojowej, morale i funkcjonowaniu ich jednostek, w tym w czasie zagrożenia a następnie przekazywanie wyżej wymienionej służbie wywiadowczej uzyskanych informacji” – informowała prokuratura, kierując z końcem 2022 roku akt oskarżenia.

Trafił on do sądu białostockiego, bo w tym województwie miały miejsce działania objęte zarzutami. Obaj cudzoziemcy przebywali w Polsce legalnie. Według ustaleń śledztwa, Białorusin – początkowo studiując na jednej z białostockich uczelni, a następnie podejmując pracę przy organizacji szkoleń spadochronowych – nawiązywał kontakty, w tym towarzyskie, co wykorzystywał przy prowadzonej działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego. Drugi z oskarżonych miał wykonywać czynności na rzecz wywiadu rosyjskiego pod pozorem prowadzonej działalności kulturalnej oraz turystyki.

Dodatkowo, jak ustalili prokuratorzy, ta działalność szpiegowska skoncentrowana była na jednostkach wojskowych zlokalizowanych w północno–wschodniej Polsce.

Według śledczych, w ramach tej działalności zadaniem oskarżonych było rozpoznawanie istotnych elementów sił zbrojnych RP oraz pozyskiwanie informacji, w szczególności dotyczących zadań żołnierzy WP w rejonie granicy z Białorusią w związku z kryzysem migracyjnym, liczby żołnierzy wykonujących zadania w rejonie granicy i struktury pododdziałów, wykorzystywania sprzętu specjalistycznego przez polskie wojsko, stanu morale i zdolności operacyjnych czy współdziałania stacjonujących w północno-wschodniej Polsce jednostek wojskowych z wojskami innych krajów NATO. (PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top