Białystok. Informacje przydatne w przygotowaniu się do udziału w wyborach

Białystok. Informacje przydatne w przygotowaniu się do udziału w wyborach

Wybory samorządowe coraz bliżej. Do lokali wyborczych pójdziemy 7 kwietnia, a 21 kwietnia odbędzie się druga tura, czyli głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tych gminach i miastach, gdzie w pierwszej turze żaden kandydat nie osiągnął większości głosów

Jak i gdzie w Białymstoku dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców czy sporządzić akt pełnomocnictwa do głosowania? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które mogą być przydatne w przygotowaniu się do udziału w wyborach.

Aby ułatwić dotarcie do lokali wyborczych w Białymstoku, Miasto zapewni w tym dniu bezpłatny przejazd komunikacją specjalną.

Na pomoc w dotarciu na wybory będą mogły także liczyć osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu oraz w dniu wyborów od 7.00 do 19.00 pod numerem telefonu (85) 744 34 04.

W ramach kampanii profrekwencyjnej „Kto głosuje, ten się liczy” w przestrzeni miasta pojawiły się plakaty – m.in. w autobusach, na przystankach.

Sprawy wyborcze w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5 można załatwiać w godz. 8.00-17.00 (poniedziałek) oraz w godz. 7.30-15.30 (wtorek-piątek).

Wniosek o zmianę obwodu głosowania składa wyborca, który stale zamieszkuje pod adresem, pod którym nie ma stałego zameldowania. Wniosek może być złożony w postaci:

– papierowej

– elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym na stronie gov.pl formularz Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (np. umowę najmu, rachunki wystawione na nazwisko wnioskodawcy, oświadczenie właściciela lokalu, że osoba stale zamieszkuje).

Termin – do 5 kwietnia, ale jest 5 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji, więc nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili.

Dopisanie jest bezterminowe i dotyczy także wszystkich kolejnych wyborów i referendów, które zostaną przeprowadzone.

Wnioski o głosowanie przez pełnomocnika można składać do 29 marca (I tura) i do 12 kwietnia (II tura).

Przez pełnomocnika może głosować każdy, kto ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat.

Wniosek może być złożony:

na piśmie w postaci:

– papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem

– elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym na stronie gov.pl formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika

ustnie w siedzibie urzędu: ul. J.K. Branickiego 3/5, pokój 19, parter.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli nie ukończyła 60 lat,

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem.

Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 – najpóźniej do 25 marca lub do 11 kwietnia (II tura). Zgłoszenia można dokonać:

na piśmie w postaci:

– papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem

– elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym na gov.pl / formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

– ustnie w siedzibie urzędu ul. Mickiewicza 3

– telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego.

Do wniosku załącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli nie ukończyła 60 lat.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top