Białystok. Kandydaci na radnych przedstawili plan dla osiedli Dziesięciny i Antoniuk

Białystok. Kandydaci na radnych przedstawili plan dla osiedli Dziesięciny i Antoniuk

Poprawa bezpieczeństwa, utworzenie komisariatów Policji na Dziesięcinach i Antoniuku, przebudowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa infrastruktury sportowej , modernizacja istniejących i tworzenie nowych osiedlowych ryneczków, rozbudowa infrastruktury drogowej, budowa nowych chodników, parkingów i ścieżek rowerowych. To główne założenia programowe przedstawione podczas konferencji na osiedlowym ryneczku przy ul. Gajowej przez kandydata na prezydenta Białegostoku Henryka Dębowskiego i kandydatów do Rady Miasta.

 

– Chcemy przede wszystkim modernizować i budować  nowe ryneczki na białostockich osiedlach. Te ryneczki służą lokalnym przedsiębiorcom. Chcielibyśmy, żeby w ten sposób powstały nowe miejsca pracy, a mieszkańcy Białegostoku mogli kupować świeże, zdrowe, rodzime produkty – mówił kandydat na prezydenta Białegostoku Henryk Dębowski. Mówił też o potrzebie rozbudowy infrastruktury drogowej, konieczności budowy nowych chodników, parkingów, ścieżek rowerowych. Zobowiązał się rozwiązać ten problem gdy zostanie Prezydentem Miasta.

Znaczącym problemem jest niedrożna i niewydolna kanalizacja deszczowa. – zauważyła  Anna Kamieńska, kandydatka do Rady Miasta. Zmniejszanie aktywnej powierzchni (trawników, klombów, terenów zadrzewionych) i rosnąca „betonoza” Białegostoku dotknęła również Dziesięciny i narasta przy okazji przebudowy dróg osiedlowych i chodników. Prowadzi to do tego, że coraz więcej wody nie zostaje zatrzymanej przez glebę ale trafia do kanalizacji deszczowej. – Dlatego będziemy dążyli do tego, aby na Dziesięcinach przebudowana została kanalizacja deszczowa (zwłaszcza w rejonie ulic Dziesięciny, Orzechowa, Jałowcowa) oraz odbetonowania osiedla. To niezbędne: podczas intensywnych opadów woda tworzy ze studzienek gejzery, zalewa ulice i piwnice domów mieszkalnych i bloków – mówiła Anna Kamieńska.

Dziesięciny to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Białegostoku zamieszkana przez ponad 1/5 populacji miasta. Niestety ma ona ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Boisko przy SP 47, które jest w dobrym stanie, poza godzinami pracy szkoły jest niedostępne dla mieszkańców osiedla. Powodem jest trudne sąsiedztwo, jednak władze miasta zamiast rozwiązać problem, zamknęły boisko.

Dlatego zamierzamy doprowadzić do wprowadzenia rozwiązań np. budowy ekranów wygłuszających, które pozwolą korzystać z obiektów sportowych oraz wyremontować boiska szkolne w innych częściach osiedla Dziesięciny. Chcemy również aby – tak jak to jest np. przy SP 32 na Osiedlu Pietrasze zbudować niewielki basen w tej części miasta i umiejscowić go przy jednej ze szkół. – mówił Paweł Myszkowski, kandydat do Rady Miasta.

 

 

Białystok wcale nie jest tak bezpieczny wbrew informacjom upowszechnianym przez prezydenta Białegostoku. Dziesięciny należą do osiedli, o które należy zadbać w zakresie bezpieczeństwa: liczba drobnych przestępstw i naruszeń porządku jest tu na tyle znacząca, że mieszkańcy potrzebują poprawy tej sytuacji. Dlatego zamierzamy wprowadzić rozbudowany monitoring osiedla – szczególnie w miejscach, w których często mieszkańcy czują się zagrożeni oraz inicjatywy miasta dla utworzenia Komisariatu Policji i nawiązania współpracy z Policją w tym zakresie – zapewniała Agnieszka Kulesza,  kandydatka do Rady Miasta.

Osiedle Dziesięciny to w ogromnej części teren zarządzany przez spółdzielnię mieszkaniową. Niektóre inwestycje (np. zwiększenie liczby miejsc parkingowych, przebudowa asflatowych boisk do koszykówki) wymagają nawiązania aktywnej współpracy ze spółdzielnią. – zauważyła kandydatka na radną Agnieszka Rzeszewska.

Dlatego radni zamierzają doprowadzić do wejścia w partnerstwo publiczno-prywatne ze spółdzielnią w sprawach inwestycyjnych i rozpoczęcie porządkowania tych kwestii jak również w sprawach inwestycji niezbędnych dla mieszkańców, które przerastają możliwości spółdzielni mieszkaniowej. Do takich obiektów należą przede wszystkim place zabaw oraz miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top