Białystok. Mieszkańcy osiedla Pieczurki walczą o chodnik przy ulicy Piasta

Białystok. Mieszkańcy osiedla Pieczurki walczą o chodnik przy ulicy Piasta

Przy fragmencie ul. Piasta w Białymstoku brakuje chodników. To sprawia, że mieszkańcy osiedla Pieczurki obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Dlatego zwrócili się do nas z prośbą o interwencję w tej sprawie

Przy części ulicy Piasta brakuje chodników po których, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, mogłyby bezpiecznie przejść od bloku przy ul. Piasta 152 aż do torów przy ulicy Włościańskiej.

To rejon Szkoły Podstawowej nr 19 oraz ogródków działkowych. Niestety nie ma tam wydzielonego parkingu, dlatego w sezonie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, po obu stronach ulicy, działkowcy parkują tam swoje auta, a wtedy piesi muszą wchodzić na jezdnię – mówi Igor Gardziejczyk, mieszkaniec osiedla Pieczurki. –  Ponadto kiedy przemieszczają się poboczem drogi, które jest pełne dziur i kałuż, często są narażeni na ochlapanie przez jadące auta czy mijające się autobusy. Droga w tym miejscu jest wąska – dodaje nasz rozmówca.

 

Jak się dowiedzieliśmy odcinek drogi położonej przy ul. Piasta zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych.

Niestety, do tej pory nie zapadły żadne wiążące ustalenia między Miastem Białystok a PKP w sprawie ewentualnego nabycia przez Miasto prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

Na mocy ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe jest możliwość nieodpłatnego przekazywania mienia PKP S.A. – w drodze umowy – jednostkom samorządu terytorialnego na własność, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań tych jednostek w dziedzinie transportu. Miasto Białystok przedstawiło taką propozycję w sprawie nieruchomości przy Piasta. Jednak firma PKP zajęła negatywne stanowisko w tej sprawie, a Miasto nie może przeprowadzać inwestycji na nie swoim terenie – poinformowała portal Podlaskie24

 

Niestety, nie znamy w tej sprawie stanowiska PKP SA. Nie wiemy czy w najbliższym czasie kolejarze planują remont drogi w tej części Białegostoku, ponieważ do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Biura Prasowego PKP SA.

Aktualizacja dnia 28.02.2024

Po kilku dniach oczekiwania, dziś otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Prasowego PKP S.A. Okazuje się, że ten sam problem wygląda zupełnie inaczej ze strony kolejarzy. Jak poinformowała nas Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami, w przeszłości PKP S.A. prowadziły korespondencję z UM Białystok proponując tryby zbycia nieruchomości na rzecz miasta, natomiast do dziś nie uzyskali odpowiedzi ze strony samorządu.

 

– Fragment ul. Piasta, znajdujący się na działce PKP S.A., nie służy realizacji zadań własnych Spółki, a cała ulica pełni funkcję komunikacyjną dla mieszkańców miasta. W związku z tym planujemy zbyć fragment tej działki na rzecz samorządu lokalnego, którego jednym z zadań jest dbanie o stan techniczny dróg o charakterze lokalnym, co w konsekwencji umożliwi samorządowi przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. W przeszłości PKP S.A. prowadziły korespondencję z UM Białystok proponując tryby zbycia nieruchomości na rzecz miasta, natomiast do dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi ze strony samorządu – mówi Agnieszka Jurewicz. – Podejmiemy próbę ponownego kontaktu z UM Białystok w celu ustalenia warunków przekazania samorządowi działki drogowej. Jednocześnie informujemy, że PKP S.A. nie planują remontu drogi ani wybudowania chodników – podkreśla Agnieszka Jurewicz.

 

Miejmy nadzieję, że białostocki samorząd i PKP S.A. szybko dojdą do porozumienia, a mieszkańcy osiedla Pieczurki w niedługim czasie doczekają się modernizacji drogi i bezpiecznego dla pieszych i rowerzystów chodnika.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top