Białystok. Nie będzie ulicy, ale skwer noszący imię Wolnej Białorusi

Białystok. Nie będzie ulicy, ale skwer noszący imię Wolnej Białorusi

W Białymstoku nie będzie ulicy, ale skwer noszący imię Wolnej Białorusi – zdecydowali w poniedziałek (29.05) miejscy radni

Ich decyzja ma związek z wyrokiem sądu administracyjnego, który stwierdził nieważność uchwały podjętej we wrześniu ub. roku o zmianie nazwy części ulicy Elektrycznej na Wolnej Białorusi.

Z inicjatywy prezydenta Białegostoku Rada Miasta podjęła wtedy uchwałę, by części ulicy Elektrycznej nadać nazwę Wolnej Białorusi. To część ulicy, gdzie oprócz bloków i instytucji, mieści się też konsulat Generalny Białorusi. Uchwały została podjęta niejednogłośnie. Chodziło przede wszystkim o to, że nazwa Elektryczna ma charakter historyczny, bo można ją znaleźć na mapach miasta z 1935 r.

Po przyjęciu tej uchwały, ponad 60 mieszkańców bloków przy tej ulicy podpisało się pod protestem do władz, a jedna z mieszkanek skierowała skargę do sądu administracyjnego. Zakwestionowała tryb podjęcia tej uchwały, chciała jej unieważnienia.

W marcu WSA skargę na uchwałę radnych rozpoznał i uwzględnił; nieprawomocnie stwierdził nieważność tej uchwały. Sąd uznał, że skarżąca – jako mieszkanka tej ulicy – miała interes prawny, czyli mogła wnieść skargę w tym trybie. A jej naruszony interes prawny polegał na tym, że dokonano zmiany jej adresu zamieszkania, a to zmusiło ją do zmian w dokumentach, ewidencjach i rejestrach (choć to miasto miało pokryć koszty, co wynikało z uchwały).

WSA uznał, że przy podejmowaniu tej uchwały doszło do istotnego naruszenia prawa. Wskazał przede wszystkim na braki w treści uzasadnienia tej uchwały.

Prezydent miasta zdecydował, że nieprawomocnego wyroku WSA nie będzie skarżył do NSA.

W poniedziałek na sesji radni zajmowali się nowym projektem, tym razem o nadaniu nazwy Wolnej Białorusi skwerowi; z wyrysów geodezyjnych załączonych do projektu uchwały wynika, że będzie to pas wzdłuż działki, na której jest konsulat Białorusi. Dyskusji radnych nie było, w głosowaniu wszyscy opowiedzieli się za tym projektem.

„Nadanie nazwy Skwer Wolnej Białorusi będzie gestem solidarności z narodem białoruskim w walce o wolność, co jest niezwykle ważne w aktualnej sytuacji” – podkreślono w uzasadnieniu uchwały.

„To znak wsparcia ogólnopolskich inicjatyw fundacji i stowarzyszeń działających na terenie kraju, których celem jest obrona praw społeczeństwa na Białorusi jak i Białorusinów mieszkających w Polsce. Wybór lokalizacji jest symboliczny, gdyż w pobliżu znajduje się konsulat Generalny Białorusi” – zaznaczyli radni.

Jak mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki prezentując projekt, proponowane rozwiązanie było konsultowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i uzyskało pozytywną opinię.

Uchwała nie ma wpływu na numerację budynków przy ulicy Elektrycznej i nie wywoła żadnych kosztów dla mieszkańców

 

Nastąpi jedynie zmiana adresu konsulatu. W tym miejscu odbywają się cykliczne akcje m.in. poparcia osób represjonowanych na Białorusi. Od sierpnia 2020 r. było tam ponad sto takich akcji. (PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top