Białystok. Ponad 2 mln zł dla Czeczenów za niesłuszny areszt ws. o terroryzm

Białystok. Ponad 2 mln zł dla Czeczenów za niesłuszny areszt ws. o terroryzm

Ponad 2 mln zł dla Czeczenów za niesłuszny areszt ws. o terroryzm. Apelacje złożyły wszystkie strony

Wszystkie strony postępowania zaskarżyły kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzone Czeczenom, po kilkuletnim procesie ostatecznie uniewinnionym od zarzutów m.in. wspierania terroryzmu. Sąd Okręgowy w Białymstoku przyznał im łącznie ponad 2,1 mln zł za niesłuszny areszt.

Pełnomocnicy trójki Czeczenów wnioskowali łącznie o blisko 10 mln zł odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. Wyrok pierwszej instancji zaskarżyli zarówno oni, jak i prokuratura – wynika z informacji uzyskanych przez PAP w białostockim sądzie.

Apelacje rozpozna Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Trzy lata temu ten sąd przyznał prawomocnie łącznie 337 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszny areszt czwartemu Czeczenowi oskarżonemu w tej sprawie, a uniewinnionemu wcześniej.

Chodzi o głośną sprawę, w której prokuratura oskarżała tę czwórkę Czeczenów, zarzucając im działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która 9 lat temu miała m.in. gromadzić pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie (IS).

Zarzuty dotyczyły też organizowania i kupowania sprzętu paramilitarnego oraz rekrutowania bojowników na tzw. dżihad w rejonach konfliktu zbrojnego. W akcie oskarżenia pojawił się również wątek leczenia w Polsce Czeczena rannego w walkach w Syrii.

Oskarżeni, przez całe postępowanie przygotowawcze, a potem przed sądami pierwszej i drugiej instancji, nie przyznali się. Argumentowali, że co prawda pieniądze były zbierane i zostały przekazane, ale nie na potrzeby IS, lecz na działalność niepodległościową bojowników czeczeńskich walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.

W sierpniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał nieprawomocnie trójkę Czeczenów na kary po dwa lata i miesiąc więzienia. Czwartego z oskarżonych uniewinnił. Skazanych uznał za winnych wspierania jednak działań nie IS, lecz tzw. Emiratu Kaukaskiego – prowadzącego działalność o charakterze terrorystycznym na terytorium Rosji – jak zaznaczył sąd w wyroku – „ukierunkowaną na utworzenie na Kaukazie Północnym fundamentalistycznego państwa islamistycznego, opartego na prawie szariatu”.

W czerwcu 2018 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał zarówno wyroki skazujące, jak i uniewinniający. Obrona złożyła jednak kasacje od wyroków skazujących. 2,5 roku temu Sąd Najwyższy uwzględnił skargi w tym zakresie. Uchylił swoim wyrokiem zaskarżone orzeczenie (wyroki skazujące) i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Ten zajmował się sprawą od marca 2021 roku przez rok. Odbyło się kilka rozpraw, m.in. powołany i przesłuchany został dodatkowy biegły, ekspert ds. sytuacji społeczno-politycznej na Kaukazie. Ostatecznie sąd apelacyjny wszystkich trzech Czeczenów prawomocnie uniewinnił.

Wszyscy oskarżeni byli przez niemal dwa lata tymczasowo aresztowani. Opuścili areszt tuż przed wyrokiem w pierwszej instancji.

W Sądzie Najwyższym czeka na rozpoznanie kasacja od wyroków uniewinniających, złożona w czerwcu ub. roku przez podlaską delegaturę Prokuratury Krajowej, która przygotowywała akt oskarżenia w tej sprawie.

Termin rozpoznania tej kasacji nie został jeszcze wyznaczony. (PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top