Białystok. Postępują prace przy budowie intermodalnego węzła komunikacyjnego

Białystok. Postępują prace przy budowie intermodalnego węzła komunikacyjnego

Postępują prace przy budowie intermodalnego węzła komunikacyjnego w Białymstoku. Czy przebiegają zgodnie z harmonogramem? Co będzie z pozostałą częścią starego pawilonu CH Park? Czy zostanie tam na stałe, czy będzie zburzony? Miedzy innymi o to zapytaliśmy Biuro Prasowe prezydenta miasta Białegostoku

– Z informacji przekazanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie budowy Centrum Przesiadkowego wynika, że pozostała część starego pawilonu CH Park, tzn. „Kebab” powinna być  rozebrana przez najemcę w terminie do 23 czerwca 2023 r. – poinformowała portal Podlaskie24 Agnieszka Błachowska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W zakresie ulicy Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńskiej i Mikołaja Kopernika w chwili obecnej postęp prac jest następujący:

Ulica Mikołaja Kopernika – dobiegają końca prace drogowe.

Ulica Łomżyńska i Bohaterów Monte Cassino na odcinku od M. Kopernika do ul. Stołecznej – wykonano 90% wszystkich prac objętych kontraktem. Pozostała do wykonania warstwa ścieralna, zieleń i drobne prace brukarskie i wykończeniowe.

Ulica Stołeczna – budowa zbiornika dobiegła końca, trwają prace porządkowe wokół obiektu.

Ulica Bohaterów Monte Cassino na odcinku od ul. Stołecznej do Kard. Stefana Wyszyńskiego – trwają jeszcze ostatnie roboty związane z przebudową kolizji z infrastrukturą podziemną. Pozostała do wykonania część robót drogowych wraz z budowę wyspy centralnej, oświetleniem i sygnalizacją świetlną.

Ulica Bohaterów Monte Cassino na odcinku od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Św. Rocha – trwają prace drogowe mające na celu przygotowanie terenu do zmiany czasowej organizacji ruchu, tj. przełożenie ruchu kołowego na jezdnię nowo wybudowaną.

Jak wygląda plan zagospodarowania terenu dawnego Centrum Handlowego Park?

– Teren dawnego Centrum Handlowego Park położony jest w granicach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Przydworcowe, Młodych i Centrum w Białymstoku. Ten projekt jest obecnie na etapie sporządzania analiz funkcjonalno-przestrzennych –  mówi Agnieszka Błachowska.

Projekt planu (o pow. ok. 95,5 ha), obejmuje znaczny obszar o zróżnicowanej problematyce. Jest to teren tzw. zintegrowanego centrum komunikacyjnego, wymagający przekształceń i wytworzenia powiązań tego obszaru ze śródmieściem.

Bardzo istotnym aspektem zagospodarowania tego obszaru jest tworzący się nowy układ komunikacyjny.

Aktualnie trwają prace nad przebudową układu drogowego w tym rejonie, w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”. Dopiero po rozstrzygnięciu kwestii komunikacyjnych określone zostanie przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania tego terenu – dodaje Agnieszka Błachowska

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top