Białystok. WSA unieważnił uchwałę o zmianie nazwy części ul. Elektrycznej na Wolnej Białorusi 

Białystok. WSA unieważnił uchwałę o zmianie nazwy części ul. Elektrycznej na Wolnej Białorusi 

Doszło do naruszenia prawa przy zmianie nazwy części białostockiej ulicy Elektrycznej na ulicę Wolnej Białorusi – uznał w czwartek (16.03) WSA w Białymstoku

Stwierdził nieważność uchwały rady miasta w tej sprawie, podjętej we wrześniu 2022 roku. Wyrok jest nieprawomocny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmował się w czwartek skargą mieszkanki tej ulicy, wcześniej Elektrycznej, obecnie Wolnej Białorusi. To część ulicy, gdzie oprócz bloków i instytucji, mieści się też konsulat Republiki Białoruś. Mieszkanka zakwestionowała tryb podjęcia tej uchwały przez radę, chciała jej unieważnienia powołując się na ważny interes prawny.

Po przyjęciu tej uchwały przez Radę Miasta Białystok ponad 60 mieszkańców bloków przy tej ulicy podpisało się pod protestem do władz miasta. Jedna z mieszkanek skierowała skargę do sądu administracyjnego.

WSA skargę na uchwałę radnych z 26 września 2022 roku w czwartek rozpoznał i uwzględnił; stwierdził nieważność tej uchwały. Sąd uznał, że skarżąca – jako mieszkanka tej ulicy – miała interes prawny, czyli mogła wnieść skargę w tym trybie. A jej naruszony interes prawny polegał na tym, że dokonano zmiany jej adresu zamieszkania, a to zmusiło ją do zmian w dokumentach, ewidencjach i rejestrach (choć to miasto miało pokryć koszty, co wynikało z uchwały).

WSA zwracał jednak uwagę, że samo naruszenie tego interesu prawnego nie oznacza, że uchwała jest nieważna. Oceniał więc, czy doszło do naruszenia prawa i czy było to naruszenie „istotne”. I uznał, że przy podejmowaniu tej uchwały doszło do takiego istotnego naruszenia prawa. Wskazał przede wszystkim na braki w treści uzasadnienia tej uchwały.

Sędzia Marta Czubkowska wyjaśniała w ustnym uzasadnieniu wyroku, że chodziło o dwa niezbędne elementy uchwały, którą zmieniana jest nazwa ulicy. Pierwszy, to brak uzasadnienia, dlaczego dotychczasowa nazwa ma być zmieniona, bo w uzasadnieniu były tylko argumenty dotyczące nowej nazwy. Drugi – to brak informacji, dlaczego zaniechano w tej sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (choć nie były one obligatoryjne).

„Zmiana ulicy jest ważną sprawą lokalną” – mówiła sędzia Czubkowska. Przywoływała przepisy ustawy o samorządzie gminnym, dotyczące możliwości przeprowadzenia konsultacji. „Zdaniem sądu, ta akurat sprawa powinna być skonsultowana z mieszkańcami, niemniej jednak brak tych konsultacji nie stanowi o istotności naruszenia prawa, bo nie jest to element obligatoryjny procedury. Niemniej jednak w uzasadnieniu uchwały powinna znaleźć się argumentacja dotycząca tego, dlaczego zaniechano przeprowadzenia tych konsultacji” – dodała.

Sędzia mówiła, że te dwa elementy były ważne, a ich brak stanowił istotne naruszenie prawa, bo uchwała spotkała się z protestami mieszkańców; również na sesji część radnych miała wątpliwości.

Na razie nie wiadomo, czy Rada Miasta Białystok zaskarży ten nieprawomocny wyrok do NSA.

Białostoczanka, której skargę sąd w czwartek uwzględnił, powiedziała dziennikarzom, że mieszka przy ul. Elektrycznej od ponad 50 lat. „To, że obecnie przy tej ulicy jest konsulat Białorusi, a wcześniej było tam przedszkole czy plebania, nie znaczy, że trzeba zmieniać nazwę ulicy. Nic nie mam do Białorusinów, niech protestują, niech mają swój skwer. W tej chwili nie ma tam już protestujących. Mam nadzieję, że tabliczki z nazwą ulicy +Elektryczna+ zawisną na stałe” – mówiła.

Ulica Elektryczna znajduje się w ścisłym centrum Białegostoku. O zmianę nazwy jej części (od ulicy Warszawskiej do Jana Klemensa Branickiego), wystąpiła do władz miasta – w imieniu Białorusinów mieszkających w mieście – Fundacja TUTAKA. Chodziło właśnie o symbolikę lokalizacji, bo przy tej ulicy znajduje się białoruski konsulat.

Prezydent miasta wniósł projekt uchwały, która nie została podjęta niejednogłośnie: za było osiemnaście osób, trzy przeciw, a siedem wstrzymało się do głosu. Chodziło przede wszystkim o to, że nazwa ulicy Elektrycznej ma charakter historyczny, bo można ją znaleźć na mapach miasta z 1935 roku. (PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top