Blisko 3 mln zł z budżetu województwa dla podlaskich placówek medycznych

Blisko 3 mln zł z budżetu województwa dla podlaskich placówek medycznych

Remonty budynków, doposażenie poradni i oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej – m.in. takie inwestycje zostaną wykonane dzięki dotacjom. Pieniądze trafią do szpitali wojewódzkich w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i do Białostockiego Centrum Onkologii

Ponad 1,2 mln zł dla szpitala w Suwałkach.

W szpitalu zmodernizowany zostanie hol i korytarz głównego budynku. Powierzchnia ta nie była gruntownie modernizowana od 20 lat. Odnowione zostaną istniejące posadzki, tynki oraz sufit. Zmodernizowany zostanie także podjazd do Oddziału Chorób Zakaźnych. Ostatnio poddany był renowacji ponad 12 lat temu. Na ten cel zarząd województwa przyznał ponad 300 tys. zł dotacji.

Z kolei ponad 546 tys. zł dofinansowania przeznaczone zostanie na modernizację i doposażenie poradni i oddziałów szpitalnych. Obecny sprzęt jest zużyty, a jego wymiana na bardziej nowoczesny poprawi jakość udzielanej opieki zdrowotnej.

Na wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w szybach windowych szpital otrzymał wsparcie w wysokości 400 tys. zł.

Ponad 850 tys. zł dla białostockiej „Śniadecji”

Otrzymane wsparcie w wysokości ponad 566 tys. zł zainwestuje w zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej. Będzie to pierwszy tego typu sprzęt na tym oddziale. Znacznie poprawi dostępność do diagnostyki pacjentów, zwłaszcza ze schorzeniami jelita grubego oraz zapewni lepszy standard wykonywanych badań i operacji.

Blisko 100 tys. zł dotacji szpital przeznaczy na zakup sprzętu do kalorymetrii pośredniej. Posłuży on do diagnostyki, pomiaru ilości energii wyprodukowanej przez pacjentów, sprawdzenia poziomu zużycia tlenu podczas odpoczynku oraz oceny tempa metabolizmu.

Z kolei ponad 185 tys. zł dofinansowania wesprze modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego, Działu Diagnostyki Obrazowej i sterylizatorni oraz systemu chłodzenia rezonansu magnetycznego. Renowacja niezbędna jest do prawidłowego funkcjonowania całego systemu wentylacji. Infrastruktura ta jest przestarzała i wyeksploatowana, wymaga pilnych prac modernizacyjnych.

Zwiększone dotacje

Białostockiemu Centrum Onkologii zwiększono o 400 tys. zł dotację na przebudowę pomieszczeń na parterze budynku nr 6 oraz zakup mebli na potrzeby Oddziału Onkologii Ginekologicznej. W sumie na ten cel otrzyma blisko 1,2 mln zł.

O 400 tys. zł większe dofinansowanie otrzyma także Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Pieniądze przeznaczy na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Mammografii oraz Pracowni USG. Łączna suma pieniędzy przeznaczonych na ten cel z budżetu województwa to 1,5 mln zł.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top