Doroczne nagrody artystyczne marszałka województwa podlaskiego

Doroczne nagrody artystyczne marszałka województwa podlaskiego

’Marszałek nagrodził ludzi kultury za sezon artystyczny 2021/2022

Działają w różnych obszarach, ale łączy ich jedno – tworzą i upowszechniają kulturę województwa podlaskiego.

W tym roku wspólnie z kapitułą podjęto decyzję o przyznaniu nagród wszystkim wnioskującym.

Wśród laureatów są m.in. dyrygentka, artysta plastyk, badacze i pasjonaci lokalnej historii, pedagog artystyczna i muzealnik. W środę, 14 grudnia, podczas uroczystej gali w w Podlaskim Instytucie Kultury marszałek Artur Kosicki wręczył nagrodzonym statuetki i dyplomy. Każdy z laureatów otrzyma też po 10 tys. złotych.

Jak mówił przed wręczeniem nagród marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, to ważna nagroda z punktu widzenia krzewienia kultury w naszym województwie. Powiedział, że z roku na rok rośnie liczba wniosków o przyznanie nagrody, ale też liczba nagrodzonych i wysokość tych nagród, co – jak podkreślał – cieszy.

– Nie byłoby tego, żeby nie państwo, żeby nie to, co państwo robicie, państwa pasja, państwa zainteresowania, ale też praca. Powiem krótko, jesteśmy po prostu dumni z państwa, z tego, co robicie, bo dzięki temu możemy cieszyć się takimi rzeczami, że słyszymy na różnego rodzaju spotkaniach, wydarzeniach, ale i w różnych częściach naszego regionu po prostu o was, o waszych zespołach, o waszych osiągnięciach, o waszych rzeczach, które robicie dla naszego województwa – mówił zwracając się do nagrodzonych.

– Życzę państwu, żeby ta pasja, praca naprawdę rozwijała się jeszcze bardziej, żebyśmy się częściej spotykali (…) i żebyśmy cieszyli się z tych nagród i żeby nas było jeszcze coraz więcej – mówił Kosicki.

Dodał, że siłą regionu są „ambitni mieszkańcy”.

„Bez was by tego regionu nie było” – podkreślił.

W tym roku nagrody trafiły do dziewięciu podmiotów. Są wśród nich, oprócz twórców indywidualnych, także zespoły ludowe i fundacja.

Za całokształt twórczości nagrodę otrzymała Marta Gredel-Iwaniuk – inicjatorka i opiekun artystyczny Studia Piosenki Estradowej, które od 15 lat działa przy Hajnowskim Domu Kultury i jest laureatem wielu konkursów i festiwali.

– Jestem zaszczycona, że mogę odbierać dziś nagrodę, która jest za 15 lat mojej artystycznej pracy w Hajnowskim Domu Kultury. Stał się tak naprawdę moim drugim domem i miejscem, w którym się realizuję i spełniam swoje pasje – mówiła laureatka.

Wśród nagrodzonych znalazła się też znana miłośnikom muzyki dawnej dyrygentka Anna Moniuszko. To pomysłodawczyni i koordynatorka wielu przedsięwzięć muzycznych, m.in. cyklu koncertów ,,Muzyka Mistrzów baroku”, inicjatorka Festiwalu Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej oraz Międzynarodowego Konkursu Chóralnego ,,Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.

– Bardzo dziękuję za to, że muzyka, którą ja kocham najbardziej, czyli muzyka dawna, muzyka barokowa, może – dzięki też wsparciu samorządu województwa podlaskiego – „kwitnąć” w Pałacu Branickich, i że możemy tę małą cegiełkę do życia kulturalnego Białegostoku dołożyć – podkreślała Anna Moniuszko.

Za całokształt 50-letniej pracy artystycznej został doceniony grafik, rysownik i malarz Władysław Pietruk. Od lat przenosi podlaskie zabytki i podlaską przyrodę na papier, dokumentując w ten sposób region. Wydał 49 tek z rysunkami architektury i przyrody oraz dwa albumy, m.in. „Architektura, Przyroda województwa podlaskiego”.

Decyzją kapituły laureatem tegorocznej nagrody została Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej. Organizacja dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wiedzy historycznej południowej części regionu. Jej członkowie zdobywają fundusze na renowacje zabytków, na prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej. A jak przyznała prezes fundacji Barbara Babulewicz, „10 tys. zł nagrody od marszałka bardzo wspomoże fundację”.

Kolejnym laureatem został podlaski dziennikarz i publicysta, badacz i pasjonat lokalnej historii, redaktor naczelny białoruskiego społeczno-kulturalnego miesięcznika ,,Czasopis” Jerzy Chmielewski. Zajmuje się działalnością redaktorską, publicystyczną i badawczą na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej.

Jerzy Chmielewski zwrócił uwagę, że nagrody przyznane reprezentantom środowiska mniejszości białoruskiej mają ogromne znaczenie dla tej społeczności.

– Dowodzi to tego, że wciąż mamy ogromny potencjał twórczy i artystyczny – powiedział.

Ten potencjał i wkład w rozwój rodzimej kultury doceniła też kapituła nagrody, bo wśród laureatów znalazły się dwa zespoły z Hajnowskiego Domu Kultury kultywujące polskie i białoruskie tradycje ludowe. Chodzi o Zespół Pieśni HDK ,,Echo Puszczy” oraz Zespół Tańca Ludowego ,,Przepiórka”.

,,Echo Puszczy” to zespół, który od 40 lat promuje, pielęgnuje i podtrzymuje podlaskie tradycje kulturowe związane ze śpiewem. Koncertuje w Polsce, Białorusi Litwie, Estonii, Słowacji, Czechach i Grecji. W swoim repertuarze znajduje miejsce na polskie i białoruskie utwory wyrosłe z tradycji i języków obydwu kultur.

Natomiast istniejąca od 30 lat „Przepiórka” bierze udział w turniejach, konkursach i festiwalach tańca w Polce i za granicą. Grupę tworzą dzieci i młodzież w różnym wieku. Repertuar zespołu stanowią tradycyjne pieśni i tańce w języku polskim, białoruskim i ukraińskim.

W tym roku za działalność naukowo-historyczną została też uhonorowana językoznawczyni, badaczka gwary łomżyńskiej i nazwisk łomżyńskich, regionalistka dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz.  Od wielu lat prowadzi działalność naukową jako popularyzatorka wiedzy o językowo-kulturowej tożsamości mieszkańców dawnej Ziemi Łomżyńskiej i ich współczesnych potomków. Jak mówił o niej prof. Henryk Wnorowski: „To filar Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów”. Natomiast sama uhonorowana zaznaczyła, że inicjatywy, którymi stowarzyszenie się zajmuje, „to dostarczanie materiałów źródłowych, do tego, by ludzie mieli możliwość lepszego poznania własnej tożsamości”.

Wśród nagrodzonych znalazła się również kustosz muzealny Magdalena Wołowska-Rusińska z Muzeum im. Marii Konopnickiej. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zainicjowała wprowadzenie do pracy w muzeum nowych form edukacyjnych i popularyzatorskich, a także  działań z zakresy historii ożywionej. W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw muzealnych. Jest współautorką nowoczesnych,  multimedialnych wystaw historycznych. Autorka scenariuszy kilkunastu widowisk i rekonstrukcji historycznych, gier miejskich i akcji społecznościowych.

Nagrodzeni podkreślali, że przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego nagrody są bardzo istotnym narzędziem sprawowania przez samorząd mecenatu nad twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Jak mówili, to wspaniała i bardzo konkretna forma wsparcia i docenienia pracy podlaskich twórców.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top