Dotacje na białostockie zabytki

Dotacje na białostockie zabytki

Podczas sesji Rady Miasta Białystok (23 maja) została podjęta uchwała o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące trzech białostockich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 177 tys. zł. 

W 2024 r. uchwałą Rady Miasta zostały przyznane trzy dotacje celowe na prace przy zabytkach rejestrowych. Dofinansowanie otrzymują: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo Prowincja Warszawska (80 tys. zł na wykonanie II etapu naprawy i hydroizolacji fundamentów od strony południowej klasztoru Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo i szpitala pw. św. Marcina z 1769 r., przy Rynku Kościuszki 5), Henryka Zdzitowiecka (75 tys. zł na dokończenie hydroizolacji oraz naprawy fundamentów i podwalin domu z początku lat 30. XX w., przy ul. Grunwaldzkiej 20), Spółka Cywilna Kamienica Małgorzata Puziuk, Zdzisław Puziuk (22 tys. zł na renowację drzwi wejściowych do pałacu miejskiego Tryllingów z końca XIX w., przy ul. Warszawskiej 7).

Po szczegółowej analizie wniosków złożonych do urzędu zaproponowaliśmy dofinansowanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy trzech zabytkach, w wysokości nieprzekraczającej 75% koniecznych nakładów. O takie kwoty wnioskowano, więc umożliwią wnioskodawcom zrealizowanie zadań w pełnym zakresie – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Dofinansowanie z budżetu Miasta przyczyni się do poprawy stanu technicznego barokowego klasztoru wzniesionego w 1769 r. z fundacji Jana Klemensa Branickiego oraz modernistycznego, drewnianego domu z lat 30. XX w., którego projektantem jest architekt Szymon Pappe, a także przywróci świetność oryginalnym, bogato rzeźbionym drzwiom miejskiego pałacu Tryllingów z końca XIX w.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top