Dyrektorzy sześciu białostockich jednostek kultury zostaną powołani na kolejne kadencje

Dyrektorzy sześciu białostockich jednostek kultury zostaną powołani na kolejne kadencje

Dyrektorzy sześciu białostockich jednostek kultury – Białostockiego Teatru Lalek, Muzeum Wojska,  Galerii Arsenał, Galerii im. Sleńdzińskich, Domu Kultury „Śródmieście” i Białostockiego Ośrodka Kultury – zostaną powołani na kolejne kadencje

W 2024 roku upływają kadencje sześciu dyrektorów miejskich instytucji kultury. W związku z tym prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury powołania dyrektorów tych instytucji na kolejne kadencje, bez przeprowadzania konkursów.

Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektora instytucji innej niż artystyczna powołuje się na czas określony od 3 do 7 lat, a artystycznej od 3 do 5 sezonów artystycznych. Przed powołaniem należy zasięgnąć opinii związków zawodowych działających w poszczególnych instytucjach kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje. Ponadto trzy instytucje: Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Wojska i Galeria Arsenał są na ministerialnej liście instytucji, w których dyrektora powołuje się w drodze konkursu. Minister kultury może wyrazić zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu, a w przypadku powołania tej samej osoby na stanowisko dyrektora na następny okres należy zasięgnąć opinii ministra kultury. Po uzyskaniu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych prezydent Białegostoku wystąpi do ministra o opinie w tym zakresie.

Kolejne kadencje dyrektorów mają trwać od 3 do 7 lat. I tak: w Białostockim Teatrze Lalek – 5 sezonów (instytucja artystyczna), w Muzeum Wojska w Białymstoku – 7 lat, w Galerii Arsenał – 3 lata, w Galerii im. Sleńdzińskich – 3 lata, w Domu Kultury „Śródmieście” – 5 lat i w Białostockim Ośrodku Kultury – 3 lata.

12 stycznia pisma w sprawie procedowanych powołań, w imieniu prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, wręczył dyrektorom instytucji odpowiedzialny m.in. za kulturę zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top