Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zmieniła lokalizację

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zmieniła lokalizację

Nastąpiła zmiana siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Nowa lokalizacja to budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 z charakterystycznym muralem „Wyślij pocztówkę dla babci i… dziadka” na jednej ze ścian.

Swoją siedzibę ma tu Zarząd Województwa Podlaskiego oraz dwanaście departamentów UMWP.

Departamenty UMWP z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 to:

 • Gabinet Marszałka
 • Departament Polityki Informacyjnej
 • Biuro Organizacji i Nadzoru
 • Departament Finansów
 • Biuro Bezpieczeństwa
 • Biuro Prawne
 • Sekretarz Województwa
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Gospodarcze
 • Biuro Kadr i Płac

oraz

 • Kancelaria Główna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Departamenty UMWP z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 to:

 • Biuro Inwestycji
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Biuro Audytu Wewnętrznego
 • Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
 • Biuro Projektów Zrównoważonej Turystyki Polski Wschodniej
 • Biuro  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
 • Departament Zdrowia
 • Departament Infrastruktury i Transportu
 • Departament Ochrony Środowiska
 • Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
 • Archiwum Zakładowe (będące w strukturach Biura Administracyjnego)
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Departamenty UMWP z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 16:

 • Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
 • Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

Departamenty UMWP z siedzibą przy ul. Poleskiej 89

 • Departament Rozwoju Regionalnego
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Rzecznik Funduszy Europejskich
 • Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Biuro Certyfikacji i Księgowania Wydatków

Sukcesywnie aktualizowane dane teleadresowe departamentów urzędu marszałkowskiego znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP . Sesje Sejmiku Województwa Podlaskiego i obrady komisji sejmikowych nadal będą odbywać się w budynku przy ul.Wyszyńskiego 1.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top