Jest już projekt Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

Jest już projekt Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

Połączenie klasyki i nowoczesności. Projekt Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

Siedziba muzeum, wykonana ze żwiru i kruszywa kamiennego, ma nawiązywać do piękna i prostoty przydrożnych kaplic, wiejskich domów oraz małych kościołów. W piątek (1.04) architekt Mirosław Nizio z pracowni Nizio Design International zaprezentował projekt obiektu. W wydarzeniu w białostockim Ratuszu wzięli udział m.in.: marszałek Artur Kosicki, metropolita białostocki abp Józef Guzdek oraz przedstawiciele Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, na której zlecenie powstał ten projekt i która następnie przekazała go Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku.

Abp Józef Guzdek podkreślił, że bł. ks. Jerzy był jego wzorem i idolem, „dobrym pasterzem, który był zawsze blisko ludzi”.

– Dziękuję za upamiętnienie tego niezłomnego pasterza. To jest spełnienie długu, jaki wszyscy mamy wobec niego – powiedział metropolita.

Podkreślił, że muzeum powinno przemawiać zwłaszcza do młodych ludzi, którzy nie pamiętają nauk ks. Jerzego.

Marszałek Artur Kosicki zauważył, że dzisiejsze wydarzenie kończy jeden etap, a zaczyna drugi – etap budowy.

– Projekt pomnika robi duże wrażenie, liczę, że przemówi nie tylko do osób starszych, ale także do ludzi młodych, bo – tak jak powiedział arcybiskup – oni powinni kultywować pamięć o księdzu Jerzym – mówił marszałek. – Mam nadzieję, że rok 2025, kiedy otworzymy oficjalnie muzeum, będzie rokiem księdza Jerzego Popiełuszki.

Miała być ławeczka…

Z inicjatywą budowy muzeum poświęconego bł. ks. Popiełuszce w jego rodzinnej wsi Okopy kilka lat temu wystąpiła fundacja „Dobro”. Pomysł pojawił się podczas obchodów 70. rocznicy urodzin ks. Jerzego.

– Stwierdziliśmy, że jego miejsce urodzin zostało zapomniane. Stąd pomysł, by je upamiętnić. Najpierw miała to być ławeczka dla pielgrzymów przy kapliczce naprzeciwko domu – przypominał Marek Popiełuszko, prezes Fundacji „Dobro”.

Jednak, jak wspominał Bogdan Romaniuk, przewodniczący Rady Programowej Fundacji „Dobro”, dzięki wsparciu samorządu województwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , pomocy rządu, spółek skarbu państwa, a także NSZZ „Solidarność”, udało się stworzyć projekt, który stanie się ważnym obiektem „na mapie muzeów Polski”.

A Józef Mozelewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zadeklarował, że na każdym, zwłaszcza na członkach związku, spoczywa obowiązek szerzenia kultu bł. ks. Jerzego. Centrum tego kultu ma być zlokalizowane właśnie w muzeum w Okopach.

Wypełnić treścią mury

Podczas konferencji Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego, zademonstrował akt notarialny, na mocy którego placówka otrzymała od Fundacji „Dobro” projekt architektoniczny.

– Traktuję to zadanie jako ogromne wyzwanie i rozpoczęcie dwóch budów. Z jednej strony, będą to prace budowlane. A z drugiej, budowa koncepcji, która ma wypełnić treścią to muzeum i doprowadzić do tego, że będzie ona docierać do ludzi, dla których życie księdza Jerzego to tylko historia. Ogromne zadanie, aby wraz z tymi murami, rosło przesłanie.

W budowie tej koncepcji bardzo ważny jest sam projekt. I choć pracownia Nizio Design International ma na swoim koncie wiele znakomitych projektów muzealnych, w tym m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej czy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, jednak to zlecenie miało dla niej charakter szczególny.

– Ideą przewodnią powstania tego domu pamięci, muzeum, jest stworzenie formy uniwersalnej, ascetycznej, nowoczesnej, inspirowanej kapliczkami, wieżyczkami, szczytami kościołów i domem, w którym ksiądz Jerzy się urodził. Aby w tym obiekcie znaleźć można było uniwersalne, ważne wartości zderzone z męczeństwem księdza – wyjaśniał Mirosław Nizio. – Nie mówimy tu o zwykłym muzeum, ale o miejscu dla pielgrzymów i wartościach, jakie są ważne w naszym życiu.

Projekt Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach autorstwa pracowni Nizio Design International

Fot. Pracownia Nizio Design International

 

Historia budowy

Muzeum ma być nowoczesną placówką edukacyjną, która dzięki najnowszym środkom audiowizualnym wraz ze zgromadzonym materiałem wystawienniczym przedstawi widzom jednego z najwybitniejszych obywateli powojennej Polski.

Od początku pomysł na budowę pomnika zyskał zainteresowanie i wsparcie Zarządu Województwa Podlaskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pierwszym krokiem było podpisanie listu intencyjnego, w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, w którym Fundacja „Dobro” i Muzeum Podlaskie zobowiązały się do współpracy przy realizacji tego celu. Następnie 7 lipca 2022 r. podpisana została umowa uściślająca wzajemne zobowiązania.

7 września ubiegłego roku Fundacja im. Księdza Jerzego Popiełuszko „Dobro” oficjalnie przekazała Muzeum Podlaskiemu działkę pod budowę muzeum.

Inwestycja będzie współfinansowana z budżetu państwa. To koszt około 15-20 mln złotych. Fundacja „Dobro” zamierza też ogłosić publiczną zbiórkę pieniędzy, do której każdy będzie mógł się włączyć poprzez kupno specjalnych cegiełek.

PREZENTACJA Muzeum Pamięci bł. ks. Jerzego – prezentacja.pdf

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top