Kolejne przydrożne krzyże i kapliczki zostaną odnowione

Kolejne przydrożne krzyże i kapliczki zostaną odnowione

Kolejne przydrożne krzyże i kapliczki na terenie województwa podlaskiego, które są ważne dla lokalnej społeczności, zostaną odnowione dzięki wsparciu z urzędu marszałkowskiego

W sumie w tym roku przyznano na ten cel ponad 150 tys. zł z budżetu województwa.

W czwartek kilkanaście organizacji pozarządowych, parafii i kół gospodyń wiejskich odebrało symboliczne dotacje w konkursie „Kapliczki podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”. To trzecia edycja konkursu.

Jak przypomniał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, pilotaż tego konkursu odbył się w 2022 roku, otrzymał ważną nazwę – „ocalić od zapomnienia”. „Wiele tych krzyży, kapliczek, ale też innych obiektów małej architektury potrzebowało wsparcia” – mówił marszałek. Dodał, że konkurs to też odpowiedź na głosy organizacji pozarządowych i osób, którym zależało na odnowieniu tych miejsc.

Kosicki powiedział, że w tym roku przyznano rekordową sumę dotacji – 154 tys. zł. Dziękował osobom, które otrzymały wsparcie, bo – jak mówił – to dzięki ich pracy i zaangażowaniu można odnowić te ważne miejsca dla lokalnej społeczności.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ratowanie od zniszczenia, konserwacje i renowacje kapliczek – znanych i ważnych w społecznościach lokalnych. Chodzi o kapliczki, figury sakralne, krzyże, które nie są zabytkami ani nie znajdują się w gminnych ewidencjach zabytków, ale mają znaczenie kulturowe i historyczne.

W tym roku dotację otrzymało 12 podmiotów, w ramach niektórych projektów renowacji zostanie poddanych kilka obiektów.

Dotację w wysokości 20 tys. zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie k. Wasilkowa, dzięki czemu odnowi cztery kapliczki na tzw. Wzgórzu Rolników. Jak mówiła Lucja Orzechowska ze Stowarzyszenia Izydora Oracza, wzgórze jest odwiedzane przez mieszkańców i pielgrzymów z całej Polski, ustawiono tam z inicjatywy twórców ludowych ok. 50 kapliczek.

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego otrzymało 18 tys. zł na renowację kilkunastu przydrożnych krzyży. Lucyna Ruszuk z tego stowarzyszenia mówiła, że pierwszy raz dotację organizacja otrzymała w ubiegłym roku na odnowienie kilku krzyży w gminie Hajnówka. Mówiła, że społeczność, widząc te renowacje, sama zaczęła ratować krzyże, a środki na ten cel pozyskała m.in. z balu charytatywnego. Dodała, że w tym roku odnowionych zostanie 11 krzyży katolickich i prawosławnych na terenie dwóch gmin.

Koło Gospodyń Wiejskich „Bona” w Brańsku otrzymało blisko 14 tys. zł na renowację krzyża i kapliczki znajdujących się na jednym z osiedli. Jak mówiła przedstawicielka koła Sylwia Krasucka, z prośbą do koła zwrócili się mieszkańcy okolicznych bloków, dla których to miejsce jest ważne, przychodzi tam pomodlić się wiele starszych osób. Dodała, że jest to też ważne miejsce integracji lokalnej społeczności.

Przedstawiciele innych organizacji, odbierając dotacje, podkreślali, jaką istotną rolę te miejsca odgrywają wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy spotykają się tam, by się wspólnie modlić, odprawiane są nabożeństwa. To także ważne miejsca – jak zaznaczali przedstawiciele – ze względu na historię.

Fundacja Dobra Puszcza odnowi krzyż powstańczy w Olszance, gdzie według przekazów mają być pochowani powstańcy styczniowi. Natomiast Towarzystwo „Ziemia Sokólska” odnowi m.in. krzyż z kapliczką ustawiony w pobliżu granicy z Białorusią, we wsi Dubnica Kurpiowska, a jak wynika z zamieszczonej tam tabliczki, jest to pamiątka osadzenia osadników kurpiowskich w tej wsi w latach 30. XX wieku.

Kapliczki i krzyże mają zostać odnowione do końca roku. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.(PAP)

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top