Miasto Białystok oferuje opiekę wytchnieniową dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością

Miasto Białystok oferuje opiekę wytchnieniową dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością

Członkowie rodzin i opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą skorzystać z usług proponowanych przez Miasto, obejmujących opiekę wytchnieniową

W Białymstoku cały czas funkcjonują 3 mieszkania wytchnieniowe. Miasto pozyskało także środki na opiekę w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego.

Po raz piąty Miasto Białystok przystąpiło do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W 2023 r. Miasto na realizację projektu otrzymało prawie 759 tys. zł dofinansowania.

Z programu mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki, a także sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym miejscu, wskazanym prze uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez:

1) Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI Antoniuk Fabryczny 40, Białystok tel. 661 077 513:

pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

pobyt całodobowy dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym.

2) Spółdzielnia Socjalna SUKURS Słoneczna 9A , Zaścianki tel. 508 076 881:

pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

3) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” Jana III Sobieskiego 1, Białystok tel. 660 128 159:

pobyt całodobowy dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym.

Wsparcie będzie udzielane na pisemny wniosek opiekuna sprawującego opiekę na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Wniosek o przyznanie usługi należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych – odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Od stycznia 2019 r. w mieście cały czas funkcjonują również trzy mieszkania wytchnieniowe dla dorosłych osób – ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top