Miasto Białystok przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Siła Seniora II”

Miasto Białystok przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Siła Seniora II”

Miasto Białystok przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Siła Seniora II”  finansowanego z budżetu województwa podlaskiego w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”

Jest to kontynuacja projektu z ubiegłego roku. Na aktywizację osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu Białystok otrzymał w tym roku 35 tys. zł. Projekt realizowany jest przy współpracy z Białostocką Radą Seniorów.

Realizacja tego zadania ma na celu ograniczenie wykluczenia społeczno-kulturalnego wśród białostockich seniorów, polepszenie jakości ich życia i poczucia współuczestnictwa w życiu społecznym, a także nabywanie przydatnej wiedzy praktycznej. Projekt „SIŁA SENIORA II” skupia się na trzech działaniach tematycznych: edukacja cyfrowa, spacery tematyczne po mieście (w miesiącach letnich lipiec-wrzesień), wykłady edukacyjne dotyczące tematyki m.in. bezpieczeństwa, dietetyki, kosmetologii, zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem problemu chorób wieku starszego i psychogeriatrii (realizacja w sezonie jesienno-zimowym) oraz edukacja przedstawicieli seniorów Miasta Białystok (wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z Radami Seniorów).

Już od teraz osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące Białystok mogą korzystać z porad cyfrowych. Porady udzielane są w formie stacjonarnej oraz w razie potrzeby telefonicznie. Obejmą doraźną pomoc i instruktaż obsługi sprzętu z zakresu podstawowej wiedzy teleinformatycznej, niewymagającej podawania wrażliwych danych (np. umówienie wizyty w urzędzie lub do lekarza, założenie maila/aplikacji, wyszukiwanie stron). Usługa realizowana będzie na sprzęcie należącym do seniora. W przypadku braku możliwości przyniesienia własnego wyposażenia zostanie zapewniony sprzęt w punkcie porad.

Punkt zlokalizowany w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 otwarty będzie do 13 grudnia 2024 r. dwa razy w tygodniu:

– wtorek godz. 13.00 – 15.00,

– czwartek godz. 1300 – 16.00.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top