Mieszkańcy Białegostoku od 5 lutego będą mogli składać wnioski o dotacje na piece i kolektory

Mieszkańcy Białegostoku od 5 lutego będą mogli składać wnioski o dotacje na piece i kolektory

Mieszkańcy Białegostoku od 5 lutego do 5 kwietnia 2024 r. będą mogli składać wnioski o dotacje na trwałą zmianę ogrzewania budynku oraz na instalację kolektorów słonecznych

Dofinansowanie wyniesie do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 10 tys. zł.

Wsparcie Miasta obejmie zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku. W ramach tego projektu będzie możliwe dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającej na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, zainstalowaniu ogrzewania olejowego, zainstalowaniu pomp ciepła.

– Zachęcam mieszkańców Białegostoku do składania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców oraz montażu kolektorów słonecznych. W 2016 roku przyjęliśmy Program Ograniczania Niskiej Emisji dla naszego miasta i od tamtej pory konsekwentnie wspieramy mieszańców w tym zakresie. Udzieliliśmy już ponad 110 dotacji, aby docelowo zlikwidować system ogrzewania opartego na paliwie stałym – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Uprawnione do składania wniosków o udzielenie dotacji na te przedsięwzięcia są osoby fizyczne. Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na zmianę ogrzewania i instalację kolektorów mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – w dniach i godzinach pracy urzędu, drogą pocztową na adres urzędu, elektronicznie – korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym i merytorycznym.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne. Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku na 2024 rok na te dotacje wynosi 500 tys. zł.

W sumie od 2016 roku, w którym został zrealizowany program pilotażowy, Miasto udzieliło w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku 113 dotacji na łączną kwotę prawie 821 tys. zł. Nabory wniosków były ogłaszane w 2016 r., 2019 r., 2020 r. (2 nabory), 2021 r. (2 nabory), 2022 r. (2 nabory) i w 2023 r.

W 2016 r. w Białymstoku został przyjęty Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku. Jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w piecach i kotłowniach opalanych paliwem stałym, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu, powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza. W programie określono zasady udzielania dotacji celowych na likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastosowanie innego systemu ogrzewania, tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, lub zainstalowanie ogrzewania gazowego, lub elektrycznego, lub olejowego, lub pompy ciepła, oraz na instalację kolektorów słonecznych.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top