Muzeum Pamięci Sybiru – najlepsze muzeum w Europie

Muzeum Pamięci Sybiru – najlepsze muzeum w Europie

Muzeum Pamięci Sybiru z Nagrodą Muzealną Rady Europy – poinformował białostocki magistrat 

Statuetkę – rzeźbę autorstwa Joana Miró, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli surrealizmu – odebrali w Strasburgu poseł Krzysztof Truskolaski, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński i zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Nagroda Muzealna Rady Europy przyznawana jest od 47 lat. To najstarsze i najbardziej znaczące wyróżnienie w Europie dla placówek muzealnych, które są uznawane za szczególnie istotne dla dziedzictwa, tożsamości i wspólnotowości Europy. Co roku kandydatury mogą składać nowe muzea lub te, które stworzyły lub znacznie rozbudowały wystawę stałą. Ocenia je Komitet ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Z inicjatywy posła RP, członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Krzysztofa Truskolaskiego do nagrody na 2024 rok zostało zgłoszone białostockie Muzeum Pamięci Sybiru. Decyzja Rady Europy w sprawie laureata Nagrody Muzealnej Rady Europy 2024 roku, wybranego przez Komitet Kultury, została ogłoszona 5 grudnia 2023 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku pokazuje coś, czego nie wolno zapomnieć. Przymusowe deportacje tysięcy ludzi zmieniły nieodwracalnie ich życie, niektórzy je nawet stracili – mówił Joan Roca i Albert, historyk, urbanista i dyrektor Muzeum Historii Miasta Barcelony, podczas posiedzenia Komisji Kultury Rady Europy w Pałacu Europy w Strasburgu.

Oficjalne wręczenie tytułu odbyło się 16 kwietnia w Ratuszu w Strasburgu. Uczestniczyli w nim poseł Krzysztof Truskolaski, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński i zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

To jedna z najbardziej prestiżowych nagród, jakie otrzymało miasto Białystok w swojej historii. To docenienie w skali całej Europy naszego Muzeum Pamięci Sybiru i tego, co robimy w tej placówce – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Muzeum Pamięci Sybiru to samorządowa instytucja kultury miasta Białegostoku. Jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI w. aż do połowy XX w. byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego, jak też tym, którzy podążali tam dobrowolnie. Opowiada historie jeńców, więźniów, zesłańców i deportowanych na Syberię. Stworzone przez Miasto Białystok muzeum zostało oficjalnie otwarte 17 września 2021 r., w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Placówka prowadzi także działalność naukową.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top