Najstarsi 100-latkowie w Podlaskiem

Najstarsi 100-latkowie w Podlaskiem

W Podlaskiem mamy ponad 80 stulatków. Najstarsza Podlasianka ma 112 lat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wypłaca świadczenie honorowe 82 osobom, które mają 100 lat i więcej. W lipcu tego roku w naszym województwie było 73 stulatków, a we wrześniu ubiegłego roku 83.

Najstarsza beneficjentka świadczenia honorowego mieszka w powiecie sejneńskim. Kobiecie ZUS wypłacił już 154 razy dodatkową premię za długie życie. Nestorka w styczniu tego roku skończyła 112 lat i jest jedną z najdłużej żyjących osób w kraju. Najstarszy mężczyzna, któremu ZUS w województwie podlaskim wypłaca świadczenie honorowe, ma 105 lat i mieszka w Suwałkach. Wśród stulatków zdecydowanie więcej jest kobiet, bo stanowią one 80 proc. osób cieszących się długowiecznością w naszym regionie.

– Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i ZUS wypłaca im emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do świadczenia głównego. Premię za wiek mogą otrzymać także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i dlatego nie pobierają emerytury, ani renty np. kobiety, które przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi. Jednak w przypadku takich osób świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na ich wniosek lub wniosek ich pełnomocnika, który należy złożyć w najbliższej placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Jego wysokość zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości.

– Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2023 r.,  świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto. Najstarszy mężczyzna mieszkający w naszym województwie, który ukończył 100 lat w 2018 r., otrzymuje świadczenie w wysokości 3731,13 zł. Natomiast najstarsza kobieta w regionie otrzymuje niemal połowę obecnej kwoty, czyli 2822,66 zł – albowiem dodatkowa premia za wiek nie jest waloryzowana – dodaje rzeczniczka.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca również KRUS i resortowe zakłady emerytalne.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top