Obchody Święta Wojska Polskiego w Białymstoku

Obchody Święta Wojska Polskiego w Białymstoku

Podczas podlaskich obchodów Święta Wojska Polskiego, które we wtorek (15.08) odbyły się w Białymstoku mówiono o niepodległości, patriotyzmie i znaczeniu siły militarnej państwa

W intencji ojczyzny i żołnierzy modlono się tradycyjnie w świątyniach różnych wyznań.

Główne wojewódzkie uroczystości odbyły się przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum Białegostoku. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, kombatanci, duchowieństwo i służby mundurowe.

Po okolicznościowych wystąpieniach, w których dziękowano żołnierzom za ich służbę, wręczone zostały awanse i odznaczenia. Po apelu pamięci i salwie honorowej składano wieńce i kwiaty przy pomniku marszałka Piłsudskiego.

To święto naszej niepodległości, bo wszyscy mamy świadomość tego, że wtedy, w 1920 roku, decydowały się losy naszej niepodległości – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, nawiązując do 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Podkreślał, że to też święto polskiego patriotyzmu, bez którego – jak mówił – nie byłoby tego zwycięstwa i „tych wcześniej podejmowanych wysiłków, aby Polska odzyskała niepodległość i tych późniejszych, które uosabia chociażby polska armia podziemna”. Dodał, że to też święto polskich obywateli, bo wiele osób – dzięki służbie w armii – uzyskiwało status obywatela RP.

Silna, nowoczesna armia jest warunkiem koniecznym do tego, żeby Polska mogła bezpiecznie się rozwijać. A ostatnie lata przynoszą potwierdzenie tych nauk z historii – powiedział Bohdan Paszkowski.

Przypomniał, że w regionie przybywa wojska, powstaje 1. Dywizja Legionów Piechoty, której jednostki będą miały swoje miejsca stacjonowania również w Podlaskiem, żołnierze WP służą też na granicy z Białorusią.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Sebastian Łukaszewicz mówił, że ostatnie dwa lata pokazują, że „okupacja, inwazja czy wojna” nie są pojęciami jedynie z podręczników historii, ale „dzieją się tuż za naszą wschodnią granicą”.

Zagrożenie znów przychodzi ze wschodu, tym razem w formie imperializmu rosyjskiego niosącego zniszczenie, przemoc i kłamstwo. Jako państwo musimy być silni, aby być bezpieczni. Dlatego odpowiedzialne władze utrwalają sojusze, inwestują w wojsko i uzbrojenie – powiedział Sebastian Łukaszewicz.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski mówił, że wydarzenia z sierpnia 1920 roku „stanowią fundament, na którym zbudowane jest nasze myślenie o ojczyźnie i obywatelskich obowiązkach”. Podkreślał znaczenie takich wartości, jak narodowa zgoda, jedność czy solidarność, w obliczu zagrożenia, które pozwoliły uratować wtedy niepodległość.

Staropolski etos obrońcy granic okazał się wartością uniwersalną, gromadzącą pod wspólnym sztandarem Polaków wszelkich stanów. I właśnie ta moralna siła, której nie spodziewali się z pewnością najeźdźcy, w największej mierze przyczyniła się do sukcesu polskiego oręża – dodał Tadeusz Truskolaski.

Odczytany został też list, skierowany do żołnierzy i uczestników uroczystości przez szefa MON Mariusza Błaszczaka, który napisał, że okazanie żołnierzom szacunku i wdzięczności ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy na Ukrainie toczy się wojna a „granica polsko-białoruska jest miejscem agresji hybrydowej”.

Minister Błaszczak przypomniał w liście, że w ostatnich latach polskie wojsko przechodzi modernizację techniczną, zwiększa się też jego liczebność.

„Wszystkim przybyłym na uroczystości Święta Wojska Polskiego składam podziękowania za to, że stoicie murem za polskimi żołnierzami” – napisał szef MON.

W programie podlaskich uroczystości znalazły się nabożeństwa w intencji ojczyzny czterech wyznań: katolików, prawosławnych, protestantów i muzułmanów. To tradycja utrzymywana od lat, która podkreśla wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter regionu. Podobnie wygląda program obchodów święta Konstytucji 3 maja czy Dnia Niepodległości.

Wieczorem na budynku przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku odsłonięty zostanie mural upamiętniający gen. Nikodema Sulika w 130. rocznicę jego urodzin. Sulik urodził się w Kamiennej Starej w Podlaskiem, był dowódcą 5. Kresowej Dywizji Piechoty, która walczyła pod Monte Cassino. Jest obecnie patronem 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego – koszary tej jednostki zlokalizowane są niedaleko budynku, na którego elewacji powstał mural.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top