Opóźnia się remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Opóźnia się remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Teatr Dramatyczny rozstrzygnął przetargi na dwie usługi związane z realizacją inwestycji

Na budowie pojawił się nowy nadzór inwestorski. Dokumentację opracuje nowa pracownia projektowa.

 

Remont Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku rozpoczął się w 2021 roku. To pierwsza tak ogromna inwestycja w historii instytucji. Obiekt przy ulicy Elektrycznej 12 został wybudowany w 1938 roku. W trakcie II wojny światowej został uszkodzony, a następnie odbudowywany w okresie powojennym. W latach 80. do zabytkowej bryły zostały dobudowane budynki: administracyjny i techniczny.

Remont się przedłuża w związku z dodatkowymi, nieprzewidzianymi wcześniej pracami

 

Już w pierwszych miesiącach realizacji inwestycji Generalny Wykonawca – firma Budimex S.A. napotkał trudności związane m.in. ze zbyt wysokim stanem wód gruntowych w przestrzeni pod sceną. W trakcie kolejnych demontaży i rozbiórek okazało się, że konieczne będzie wykonanie dodatkowych robót budowlanych, których nie dało się przewidzieć na etapie powstawania dokumentacji projektowej w 2017 roku. Ponadto, Generalny Wykonawca w toku realizacji prac zgłosił liczne nieprawidłowości w dokumentacji. Opóźnienie w całym procesie przebudowy Teatru wynika przede wszystkim z błędów projektowych. Instytucja jest w sporze z pracownią, która pierwotnie przygotowała dokumentację.

Inwestycja realizowana jest aktualnie zgodnie z harmonogramem, który opracowaliśmy na przełomie lata i jesieni ubiegłego roku. Zgodnie z prawem budowlanym remont musi być nadzorowany zarówno przez projektanta, jak i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Ponieważ szacowane koszty nadzoru oraz projektów przekroczyły progi ustawowe, aby wybrać nowego architekta oraz Inżyniera Kontraktu byliśmy zobligowani przeprowadzić dwie procedury przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych – poinformował Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Akint sp. z o.o. z Warszawy. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie od decyzji Teatru o wyborze projektanta, umowa zostanie podpisana w kolejnym tygodniu. Zadaniem firmy będzie m.in. przeanalizowanie i zaproponowanie rozwiązań projektowych odnośnie do takich zagadnień, jak: strop i ściany komina nad sceną, plafon nad widownią sali głównej, balkon widowni, czy sala kameralna, a także opracowanie kompletnych projektów wykonawczych i projektów niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

1 marca Teatr Dramatyczny podpisał umowę z SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Firma będzie sprawowała nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym oraz świadczyła dodatkowe usługi związane z realizacją inwestycji przez okres 24 miesięcy. Konieczność posiadania przez Teatr nadzoru inwestorskiego wynika z warunków uzyskanego pozwolenia na budowę.

Mam nadzieję, że ostateczny termin realizacji będzie krótszy niż został założony w dokumentach przetargowych. Pomimo licznych trudności, dokładamy wszelkich starań, aby inwestycyjna została jak najszybciej ukończona – dodaje Piotr Półtorak.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe w budynku B i C. Teatr planuje podpisanie aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą odnośnie do terminu realizacji inwestycji. Całkowite oddanie budynku do ponownego użytkowania ma nastąpić w ciągu dwóch lat.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top