Perony na stacji w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej będą przebudowane

Perony na stacji w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej będą przebudowane

Na trasie Sokółka – Suwałki wygodniej wsiądziemy do pociągów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na modernizację peronów w dziewięciu lokalizacjach. Warte łącznie prawie 18 mln zł inwestycje, finansowane z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”, będą gotowe w tym roku.

Ponad 5,5 mln zł ma kosztować modernizacja peronów na stacjach w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej – poinformowały w czwartek (09.02) na konferencji przedstawiciele PKP PLK. Inwestycje mają być gotowe w trzecim kwartale tego roku.

– Na Podlasiu, jak i w całym kraju, kontynuujemy inwestycje z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Coraz więcej mieszkańców zyskuje wygodny i bezpieczny dostęp do kolei. Cieszę się, że z efektów Programu skorzystają także mieszkańcy powiatów sokólskiego, augustowskiego i suwalskiego. Konsekwentnie pracujemy na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – mówił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Podpisanie umów na przebudowę peronów na stacji w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej w ramach Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Środki na te inwestycje pochodzą z rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak mówił w czwartek (9.02) na konferencji dyrektor biura standaryzacji i utrzymania PKP PLK Michał Polak, głównym celem programu jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego oraz zwiększenie dostępności do kolei dla lokalnej społeczności. Powiedział, że program realizowany jest w całej Polsce, na liście podstawowej jest 185 zadań.

12 z nich zrealizowanych zostanie w województwie podlaskim na łączną kwotę 21,5 mln zł – poinformował Michał Polak. Mówił, że w czwartek zostały podpisane umowy na dwie ostatnie inwestycje dotyczące peronów w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej, które opiewają odpowiednio na ponad 3 mln zł i przeszło 2,5 mln zł. Dodał, że dwa zadania już zostały zrealizowane, a osiem jest w trakcie. Wszystkie mają być gotowe w III kwartale tego roku.

– Kolej w województwie podlaskim zmienia się pozytywnie w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Z efektów modernizacji przystanków w ramach Programu korzystają już podróżni na linii Białystok-Czeremcha, a lepszy dostęp do kolei zyskają mieszkańcy następnych podlaskich miejscowości. W realizacji lub w przygotowaniu są też duże inwestycje na międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica – mówił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycje w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej będą polegać na wydłużeniu i podniesieniu peronów.

– To oczywiście pozwoli na poprawę infrastruktury oraz dostosowanie jej do wymogów osób o ograniczonej możliwości poruszania się, pozwoli też na wygodny i bezpieczny dostęp mieszkańców do infrastruktury kolejowej – mówił Michał Polak.

Obecni na konferencji samorządowcy i przedstawiciele wojewody podkreślali duże znaczenie takich inwestycji dla rozwoju tych miejsc. Wicewojewoda podlaska Bogusława Szczerbińska mówiła, że modernizacja i budowa nowych peronów w mniejszych ośrodkach pozwoli na skomunikowanie ich z większymi miastami. Dzięki temu miejsca te będą bardziej dostępne dla turystów oraz inwestorów.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz zwrócił uwagę, że transport kolejowy to w jego miejscowości jedyny pewny transport dla mieszkańców, który dowozi ich do pobliskich większych miejscowości do pracy czy np. w celach turystycznych do Augustowa.

– Przebudowa kompleksowa peronów i dworca w Dąbrowie Białostockiej daje nam ogromną możliwość rozwoju i polepszenia sytuacji i życia mieszkańców gminy – ocenił.

Marka Augustowa w całym kraju wiąże się z turystyką – wskazał zastępca burmistrza tego miasta Sławomir Sieczkowski.

– To jest bardzo ważne, bo wiemy, ilu turystów przyjeżdża do Augustowa, ilu mieszkańców korzysta z tych przystanków – dodał.

W ramach inwestycji, oprócz podwyższenia peronów i ułatwień dla osób z ograniczoną mobilnością, miejsca te zyskają także nowe wiaty, ławki, oznakowania. Staną tam m.in. stojaki na rowery.

W Podlaskiem inwestycje w ramach programu modernizacji lub budowy peronów realizowane są przede wszystkim na linii Sokółka-Suwałki. Zmodernizowanych będzie dziewięć przystanków – oprócz peronów w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej, także m.in. w miejscowości Sidra, Różanystok i Gliniszcze – powiedział Tomasz Łotowski z PKP PLK.

Zakończyły się już inwestycje przystanków na trasie Białystok-Czeremcha

ZOBACZ: Mieszkańcy Kleszczel mają nowy przystanek kolejowy 

Tomasz Łotowski przypomniał, że chodzi o perony w Kleszczelach i Suchowolcach. Na tej linii zmodernizowany zostanie jeszcze peron w Gregorowcach.

Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych. W zadaniu uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top