Podlascy radni obradowali na temat przyszłorocznego budżetu województwa

Podlascy radni obradowali na temat przyszłorocznego budżetu województwa

58. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2024 r., ślubowanie nowych radnych, zatwierdzenie regulaminu podlaskiego systemu stypendialnego dla zdolnych uczniów i powołanie Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku – to niektóre tematy posiedzenia sejmiku, które odbyło się w poniedziałek, 27 listopada.

Agnieszka Sitarska i Grzegorz Kapica – to dwoje nowych radnych wojewódzkich, którzy złożyli ślubowanie i w 30-osobowym sejmiku zastąpili radnych, którzy w październikowych wyborach dostali się do parlamentu. Grzegorz Kapica w wyborach samorządowych w 2018 r. startował z listy Prawa i Sprawiedliwości i teraz wszedł na miejsce zwolnione przez Sebastiana Łukaszewicza, radnego wojewódzkiego VI kadencji i wicemarszałka województwa, a obecnie posła. Z kolei Agnieszka Sitarska, która startowała z listy Koalicji Obywatelskiej, zastąpiła Macieja Żywnę – od 13.11 br. wicemarszałka senatu.

Rekordowy budżet w historii Podlaskiego

Podczas sesji radni wysłuchali pierwszego czytania projektu budżetu na 2024 r.

I tak dochody na 2024 r. zaplanowało w wysokości 1,4 mld zł. To wzrost o ponad 60 proc. w stosunku do roku obecnego. Większe o ponad połowę mają być również wydatki – na poziomie 1,5 mld zł. Deficyt budżetowy wyniesie blisko 85 mln zł. Z kolei nadwyżka operacyjna została określona na 126 mln zł.

Prawie dwukrotnie więcej pieniędzy niż w 2023 r. zostanie przeznaczonych na transport i łączność, bo aż 760 mln zł.  Z tego najwięcej funduszy zarezerwowano na inwestycje drogowe, bo aż 572 mln zł.

Rekordowe wsparcie samorząd przewidział też na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (214,4 mln zł). Na poziomie zeszłego roku zostaną utrzymane wysokie nakłady na zdrowie (69 mln zł), sport (12,4 mln zł) i OSP (2 mln zł).

W rezerwie budżetowej po raz kolejny zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc mniejszym samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego pula na przyszły rok to 25 mln zł. Zapisano też rezerwę na wydatki związane z powołaniem spółki „Port Lotniczy” – 1 mln zł, na poprawę efektywności energetycznej – 3 mln zł oraz podwyżki cen energii – 2 mln zł. Kolejną pulę zarezerwowano na utworzenie Centrum Kultury Białoruskiej (CKB) – 1,5 mln zł.

Teraz radni mają czas na składanie uwag i propozycji do projektu budżetu.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i regionami 

Sejmik uchwalił również program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wspieranie działań służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja tego zadania ma się odbywać m.in. przez zwiększanie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych czy podejmowania wspólnych działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa.

Radni przyjęli również priorytety współpracy zagranicznej. Zakładają one m.in. kontynuację współpracy z regionami partnerskimi, a także dalszy rozwój stosunków dobrosąsiedzkich z regionami przygranicznymi.

Celem polityki zagranicznej Podlaskiego jest również rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z państwami Unii Europejskiej, aby jak najlepiej wykorzystywać fundusze unijne. Ważna dla regionu jest także współpraca z regionami skupionymi wokół Inicjatywy Trójmorza oraz międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia, który łączy większość krajów zrzeszonych w ramach tej inicjatywy.

Istotnym punktem staje się również podtrzymywanie kontaktów z Polonią, skierowane na wzmacnianie więzi i pielęgnowanie tożsamości narodowej.

Centrum Kultury Białoruskiej

To nowa jednostka kultury samorządu województwa, która – decyzją radnych – zacznie działać od 1 stycznia 2024 r. Jej głównym zadaniem będzie prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, edukacji i tożsamości mniejszości białoruskiej oraz integracja tej największej w regionie społeczności mniejszościowej. O powołanie CKB zwróciło się do marszałka dwanaście organizacji pozarządowych, które w kwietniu 2022 r. utworzyło związek stowarzyszeń pod nazwą Centrum Kultury Białoruskiej.

Radni zapoznali się również ze stanem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także zdecydowali o ogłoszeniu konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.

Sejmik przyjął także regulamin udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom z rodzin w trudnej sytuacji i z niepełnosprawnościami, uczęszczającym do szkół kształcenia ogólnego w Podlaskiem. Pula w tym programie stypendialnym to blisko 35 mln zł, a wsparcie trafi do blisko 4 tys. młodych Podlasian.

Radni dyskutowali także o kondycji spółki PKS Nova, której sytuacja sukcesywnie się poprawia, a podjęte działania naprawcze przynoszą zamierzony skutek. Za okres od stycznia do października 2023 r. wypracowała ona zysk narastająco na poziomie blisko 270 tys. zł, odnotowała także 20-procentowy wzrost liczby obsługiwanych linii.

Budżet przed świętami

Drugie czytanie budżetu zaplanowano podczas ostatniej sesji w tym roku – 18 grudnia.

Wcześniej odbędzie się sesja nadzwyczajna (do siedmiu dni), o której zwołanie zawnioskował marszałek w imieniu 10 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tematem ma być odwołanie marszałka, który to wniosek zgłosiło 12 opozycyjnych radnych na sesji 27 października br.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top