Podlaska Rada Kobiet chce promować samorządy działające na rzecz kobiet

Podlaska Rada Kobiet chce promować samorządy działające na rzecz kobiet

Konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet”, a także wniosek w sprawie ustanowienia rad kobiet jako organów opiniodawczo-doradczych w przepisach dotyczących samorządu terytorialnego – to m.in. inicjatywy podjęte przez Podlaską Radę Kobiet, która działa przy marszałku województwa

O tych postulatach w piątek, 2 lutego, mówiły podczas konferencji prasowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej przedstawicielki rady.

Podlaska Rada Kobiet chce promować samorządy z woj. podlaskiego, które działają na rzecz rozwoju i aktywizacji kobiet w życiu lokalnym. Jak podkreśla, w konkursie chce wyłonić liderów, którzy będą dobrym przykładem takich działań.

Podlaska Rada Kobiet została powołana przy samorządzie województwa podlaskiego w marcu. To 17-osobowa grupa kobiet, która ma doradzać, konsultować, opiniować, ale też inicjować różne działania związane ze sprawami społecznymi.

Jedną z nowych inicjatyw rady jest konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet”.

Jak mówiła na konferencji prasowej członkini rady i rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska, konkurs jest pilotażem, w ramach którego rada chce nagrodzić „najbardziej aktywne, najprężniej działające samorządy, które działają na rzecz rozwoju kobiet”.

Ideą jest wyłonienie takiego lidera czy liderów, którzy będą takim wspaniałym, dobrym przykładem działania na rzecz kobiet na terenie województwa podlaskiego – mówiła Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Rzeczniczka marszałka zachęcała także do udziału samorządów wszystkich szczebli – gminnych, miejskich i powiatowych.

Samorządy, które chcą się zgłosić muszą wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.podlaskie.eu. Ankiety należy przesłać do 20 lutego.

Petycję wraz z analizą prawną przekażemy – za pośrednictwem marszałka województwa podlaskiego do kilku organów władzy – prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich – mówiła przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet – Małgorzata Wenclik. Liczymy na to, że umocowanie ustawowe wzmocni głos kobiet i nada im większą rangę, usprawni działania, np. poprzez możliwość planowania budżetu, czy poprzez jasne procedury wyłaniania kandydatek, bo na razie powoływanie rad kobiet to jest dobra wola samorządów – dodała Małgorzata Wenclik.

W całym kraju działa ponad 40 rad kobiet. Wśród nich w naszym regionie – przy marszałku województwa podlaskiego i przy prezydencie Białegostoku.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top