Podlaskie rekordy podatkowe – KAS podsumowała kampanię PIT

Podlaskie rekordy podatkowe – KAS podsumowała kampanię PIT

Rekordowe 734 mln zł nadpłaconego w 2022 roku podatku Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła podatnikom w ramach tegorocznej kampanii PIT

Najwięcej w historii, bo aż 93% podatników w województwie podlaskim rozliczyło się elektronicznie. Rekordowe kwoty dochodów były też zwolnione z opodatkowania w ramach ulgi „Bez PIT dla młodych”

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa, jak co roku, przygotowała podsumowanie kampanii PIT za 2022 r. Wynika z niego, że cały czas rośnie liczba osób rozliczajacych się w formie elektronicznej. W tym roku w ten sposób (przy użyciu usługi Twój e-PIT lub za pośrednictwem systemu e-Deklaracje) złożono w woj. podlaskim 93 proc. wszystkich zeznań. Rok wcześniej było to 91 proc.

Kto zarobił „miliony” w województwie podlaskim

Rozliczając się za 2022 r. podatnicy w województwie podlaskim zapłacili 2,661 mld zł podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

W pierwszym przedziale podatkowym znalazło się aż 98 proc. podatników. Pozostałe 2 proc. „wpadło” do drugiego przedziału podatkowego. W drugiej z tych grup dochód powyżej miliona złotych za 2022 r. wykazało 1080 osób. Najwięcej „milionerów” rozliczyło się w II US w Białymstoku (332 osoby), I US w Białymstoku (178 osób) i US w Suwałkach (107 osób).

Wśród podlaskich „milionerów” wyróżnił się przedsiębiorca rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Łomży, który wykazał dochód w wysokości 31 mln zł. Z kolei wśród najbardziej popularnych zeznań PIT-37, które najczęściej składały osoby zatrudniane na umowę o pracę, rekordowy dochód wyniósł prawie 5,4 mln zł. Natomiast najwyższy dochód z obrotu papierami wartościowym, jaki wykazał podatnik w PIT-38 to ponad 14,8 mln zł.

Rekordowe nadpłaty i dopłaty

W tym roku w województwie podlaskim urzędy skarbowe przelały na konta podatników rekordowe kwoty nadpłat z PIT – łącznie ponad 734 mln zł. W ubiegłym roku łączna wysokość zwrotów z PIT wyniosła 451 mln zł.

Z kolei dopłacić fiskusowi musiało w tym roku 33 tys. podatników, którzy wpłacili 252 mln zł podatku wynikającego z rozliczonych zeznań. To znaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym kiedy to dopłatę wykazało 92 tys. podatników, a jej łączna wysokość wyniosła 300 mln zł.

Rekordowa kwota jaką urząd skarbowy zwrócił podatnikowi to prawie 570 tys. zł (Urząd Skarbowy w Suwałkach). Z kolei rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu to 2,3 mln zł (Urząd Skarbowy w Zambrowie).

Najpopularniejsze ulgi i zwolnienia

Najpopularniejszą ulgą, podobnie jak w poprzednich latach, była ulga na dzieci. W tym roku liczba dzieci, na które odliczono ulgę wyniosła 195 541 i było to aż o 8 434 dzieci więcej niż przed rokiem.
Biorąc pod uwagę popularność, na drugim miejscu była ulga rehabilitacyjna, a na trzecim ulga na internet. Zauważalne jest także znaczne zainteresowanie ulgą termomodernizacyjną, z której skorzystano w prawie 10 tys. zeznań PIT na łączną kwotę 184 mln zł.

Z zerowego PITu, czyli zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń skorzystało w tym roku 48 559 młodych podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i osiągnęli przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zleceń. Łączna kwota przychodu „młodych” podatników objęta w 2022 roku tym zwolnieniem to prawie 1,282 mld zł, w tym 1 mld zł to przychody z umów o pracę, a 282 mln zł to przychody z umów zleceń. Oznacza to, że od takiej kwoty osoby objęte zwolnieniem „Bez PIT dla młodych” nie zapłaciły podatku PIT.

Giełda i dochody z zagranicy

Za 2022 rok 8451 mieszkańców województwa podlaskiego wykazało w PIT-38  przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. Liczba osób inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrosła w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to wynosiła 8191 osób. Łączna kwota dochodu tych którzy zarobili wyniosła 132 mln zł, a łączna strata tych, którym w inwestycjach szło gorzej wyniosła 88 mln zł.

 

Z kolei dochody z zagranicy wykazało 12 486 podatników. Łączna kwota ich wykazanych zarobków to 726 mln zł. W 2021 r. takich osób było 12 460, a ich zeszłoroczne dochody wynosiły łącznie 629 mln zł.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top