Podlaskie samorządy otrzymają pieniądze na odbudowę zabytków

Podlaskie samorządy otrzymają pieniądze na odbudowę zabytków

Samorządy otrzymają pieniądze na odbudowę zabytków

W środę (11.01) samorządowcy z województwa podlaskiego poznali w Białymstoku zasady udzielania dotacji. To kolejna odsłona rządowego programu „Polski Ład”. W całym kraju do podziału są trzy miliardy złotych. Pieniądze te można przeznaczyć na modernizacje i remonty zabytków. 

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego spotkali się z samorządowcami z województwa podlaskiego, by omówić szczegóły Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych. Szkolenie odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Do tej pory w pięciu edycjach Polskiego Ładu otrzymaliśmy prawie 3 mld zł dofinansowania, co jest niebywałym wsparciem samorządów. Liczę, że pozyskają Państwo kolejne środki, a ułatwią to przedstawione dziś informacje – zwrócił się do uczestników spotkania jego gospodarz – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. Przyczynia się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem. Dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu gminy, powiatu czy województwa lub jednostki organizacyjnej im podległej.

Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jst albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2%.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2023 roku w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii:

– do 150 000 zł,

– do 500 000 zł,

– do 3 500 000 zł

Budżet w kraju to 3 mld zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został wprowadzony w 2021 roku, by zwiększyć skalę inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie dla samorządów w postaci promes inwestycyjnych udzielanych przez BGK.

W pięciu edycjach do tej pory podlaskie gminy, powiaty i województwo otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,9 mld zł. Najwięcej wniosków dotyczyło infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, turystycznej i sportowej. Samorządy dotrzegały również potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury szkolnej, efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii.

 

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top