Prezydent Białegostoku z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Białegostoku z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Białegostoku uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu, ale nie obyło się bez dyskusji 

Uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2023 rok poparło 18 radnych, 4 było przeciw, a 6 nie oddało głosu. Za wotum zaufania zagłosowało 16 radnych, przeciw – 1, a 11 radnych nie oddało głosu.

Podczas sesji Rady Miasta Białystok (20.06) prezydent Tadeusz Truskolaski uzyskał wotum zaufania od radnych. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie miasta za 2023 rok i debata radnych. Na tej samej sesji radni uchwalili udzielenie prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Prezydent Tadeusz Truskolaski zapoznał radnych z raportem o stanie miasta. Raport zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2023 r. Opracowany został w oparciu o materiały źródłowe biur i departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku, miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji. Prezydent poinformował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, pomocy społecznej, transporcie i łączności, mieszkalnictwie. Przedstawił także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

Miasto Białystok zrealizowało w 2023 roku dochody na poziomie 99,60%, a wydatki na poziomie 97,26%. Ważne ubiegłoroczne inwestycje to budowa intermodalnego węzła komunikacyjnego, rozbudowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi, budowa hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 46 i w V LO. Na Jaroszówce powstał muzyczny plac zabaw, a na Bacieczkach lawendowy park kieszonkowy. Wprowadziliśmy także program „Mieszkanie dla absolwenta” – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

 

Ubiegły rok okazał się dobrym, jeśli chodzi o realizację zadań miasta – mówił przewodniczący klubu KO Gracjan Eschetu-Gabre, choć zwrócił uwagę na spore zadłużenie miasta, a także zbyt późne decyzje dotyczące inicjatywy uruchomienia portu lotniczego na Krywlanach.

O potrzebie regionalnego lotniska mówili też radni Prawa i sprawiedliwości, choć akurat w przypadku głosowania nad absolutorium nie głosowali jednomyślnie: dwie radne zagłosowały za udzieleniem absolutorium, czworo radnych było przeciw, a sześcioro nie wzięło w nim udziału.

Bojkot głosowania to forma sprzeciwu wobec niektórych działań prezydenta – mówił szef klubu PiS Henryk Dębowski. Zarzucił on między innymi prezydentowi nieuwzględnianie poprawek budżetowych wprowadzanych przez radnych PiS.

To nie były poprawki polityczne, to były poprawki wnioskowane przez mieszkańców – mówił.

W odpowiedzi na zarzuty radnych PiS prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przypomniał kadencję, kiedy większość w Radzie Miejskiej mieli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Przez 8 lat byłem apolityczny, ale potem zmieniłem zdanie. Przez cztery lata mieliście większość i odrzucaliście wszystkie poprawki radnych Koalicji Obywatelskiej – powiedział prezydent, jednocześnie zapowiadając, że będzie dążył do uwzględniania wniosków radnych opozycji.

Po zakończeniu dyskusji białostoccy radni podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2023 rok oraz wotum zaufania. Przyjęte zostało także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

Bardzo dziękuję za to radnym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Traktuję to jako kredyt zaufania na ten rok, ale i na kolejne lata. Dzieli nas polityka, ale to nie znaczy, że nie możemy ze sobą współpracować w sposób konstruktywny na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców – zapewnił prezydent Tadeusz Truskolaski.

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top