Prezydent Truskolaski przed wyborami samorządowymi obiecuje wzmocnienie zarządzania kryzysowego BOF

Prezydent Truskolaski przed wyborami samorządowymi obiecuje wzmocnienie zarządzania kryzysowego BOF

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zyska nową siedzibę i magazyn, odbędą się szkolenia i poprawi się infrastruktura wykorzystywana podczas zdarzeń nadzwyczajnych. Prezydent Truskolaski przed wyborami samorządowymi obiecuje realizację projektu, który ma wzmocnić zintegrowaną współpracę gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Miasto będzie starać się o dofinansowanie tego zadania z funduszy europejskich.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie BOF w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej poprzez wzmocnienie potencjału gminnych służb zarządzania kryzysowego” ma na celu zintegrowaną współpracę gmin BOF w obszarze zarządzania kryzysowego poprzez przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków związanych z pożarami (a zwłaszcza pożarami lasów oraz obiektów wyposażonych w odnawialne źródła energii), anomaliami pogodowymi (podtopienia, intensywne opady deszczu, gradobicia, trąby powietrzne, huragany, pożary itp.), czy przewożeniem materiałów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym.

– Dzięki tej inwestycji będzie bezpieczniej, będzie można łatwiej i szybciej wspólnie reagować, ale i przeciwdziałać sytuacjom nadzwyczajnym. Magazyn, sala operacyjna, jak też sprzęt niezbędny w sytuacjach ekstremalnych – to wszystko wzmocni nas i pozwoli skutecznie działać w razie potrzeby – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W planie są wspólne szkolenia i edukacja służb oraz poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych (wyposażenie w zasoby materiałowe i sprzętowe). Umieszczenie większości dyżurnych służb w sytuacjach kryzysowych w jednej sali operacyjnej ułatwi błyskawiczną wymianę informacji.

Projekt (planowany do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027) pozwoli na skuteczniejsze przygotowanie Białegostoku i gmin BOF do obserwowania zmian klimatu, szybkiego reagowania i niwelowania potencjalnych skutków zdarzeń ekstremalnych. Współdziałanie gmin umożliwi optymalizację kosztów, racjonalne dysponowanie środkami, a w konsekwencji przeniesienie posiadanych zasobów w miejsce wystąpienia zagrożenia.

Plan przewiduje doposażenie w sprzęt potrzebny podczas zjawisk ekstremalnych, takich jak wichury, podtopienia, epidemie – np. mobilne agregaty prądotwórcze, mobilne segmenty mieszkalne, lekki sprzęt transportowy do prowadzenia akcji ratowniczych, środki ochrony osobistej.

Największa część inwestycji zostanie zrealizowana w Białymstoku, gdzie planowana jest budowa nowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz magazyn zasobów. W obiekcie zlokalizowane miałoby być Miejskie Centrum Monitoringu oraz baza administracyjno-logistyczna z zapleczem technicznym. Planowana lokalizacja nowego MCZK: działka o pow. 2 ha przy ul. Bacieczki / Hotelowej. Szacunkowy koszt to 91,5 mln zł, dofinansowanie UE – 71,8 mln zł, (w tym Białystok koszt całkowity 54 mln zł, dofinansowanie UE 45 mln zł). Inwestycja miałby być realizowana w latach 2025-2029.

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top