Rada Miasta uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Białegostoku

Rada Miasta uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Białegostoku

Białostoccy radni rozliczyli prezydenta miasta

Rada Miasta na dzisiejszej sesji (19.06) uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Podczas sesji prezydent Tadeusz Truskolaski zaprezentował dane dotyczące wykonania budżetu za 2022 rok. Zapoznał też radnych z raportem o stanie miasta. Poinformował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transporcie i łączności, mieszkalnictwie.

Miasto Białystok zrealizowało w 2022 roku dochody na poziomie 99,55%, a wydatki na poziomie 97,49%. Nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 57 mln zł. Ważne ubiegłoroczne inwestycje to budowa intermodalnego węzła komunikacyjnego, rozbudowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi, a także budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Bema. Zakończyliśmy też rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 46 Specjalnej przy ulicy Słonimskiej, powstała nowa hala sportowa i sale dydaktyczne – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Po zakończeniu dyskusji białostoccy radni podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2022 rok oraz wotum zaufania. Przyjęte zostało także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

W załączeniu prezentacje dotyczące raportu o stanie miasta i sprawozdania z wykonania budżetu.

Prezentacja Raportu o stanie Miasta za 2022 rok

Prezentacja z wykonania budżetu za 2022 rok

 

 

Sprawdź więcej informacji na podlaskie24.pl

leave your comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top